https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Eskilstuna, Norrtälje, Katrineholm, Gävle, Östersund, Ronneby, Hudiksvall

 • Längd

  430 YH-poäng

 • Lärosäte

  KYH

 • Sista ansökningsdatum

  19 april

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Bygg, anläggning & fastighet

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Byggproduktionsledare


Arbeta som operativ ledare inom framtidens innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

 • Spetskompetens inom byggnation
  Det är många stora byggprojekt som är planerade i Sverige framöver, vilket gör att efterfrågan på byggproduktionsledare är stor.
 • Utveckla ditt ledarskap
  Utbildningen innehåller flera kurser där du utvecklar dina ledaregenskaper och rustas med användbara verktyg inför din framtida yrkesroll.
 • Både kontor och ute på byggarbetsplats
  Som byggproduktionsledare spenderar du både tid på kontor och ute på byggarbetsplatser där du kontrollerar kvalitetsmål, upprättar och åtgärdar planer.

Om utbildningen

Som byggproduktionsledare ansvarar du för driften av en arbetsplats och styr byggets alla aktörer så att de jobbar mot samma mål. Att kunna motivera sitt arbetslag, kommunicera och fatta väl övervägda beslut är en stor del av vad yrkesrollen innebär.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om nyproduktion, teknisk
utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom produktion såsom tids- och resursplanering, mängdning, produktionskalkylering och finansiering kopplat till byggprojekt. Du lär dig även om anbudskalkylering, anbudsgivning och kostnadsuppskattning. Utbildningen och yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad.

Det är stor brist på kompetenta byggproduktionsledare inom nyproduktion. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

Det här lär du dig

 • Hållbarhet och energieffektivisering
  Under utbildningen lär du dig om hållbarhet inom byggnadsprocessen, som exempelvis miljöklassificering, tekniska lösningar och vilka material som är bäst för att skapa energieffektiva byggnader.
 • Projekteringsmetodik
  Du lär dig att tolka tekniska beskrivningar för byggprojekt och hur man hanterar och tar fram ritningar med förekommande projekteringsverktyg i både BlM-miljö och traditionella IT-verktyg.
 • Ledarskap
  Som byggproduktionsledare får du lära dig om organisationstyper och yrkesroller inom byggnadsentreprenad, modeller för produktionsplanering och produktionsstyrning. Du lär dig även om projekt- och arbetsledning, konflikthantering, svåra samtal och feedback.

En dag på jobbet

En vanlig arbetsvecka inleds med ett möte tillsammans med arbetsplatsens alla aktörer för att gå igenom veckans utmaningar, följa upp tidsplanen och de risker som rör arbetsmiljön. Byggproduktionsledaren har en samordnande roll som innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Det kan handla om ekonomisk uppföljning och budgetering, hantera avvikelser, ordna med materialbeställningar, gå skyddsronder eller träffa beställaren för att diskutera hur projektet fortlöper. Även om en stor del av arbetet går ut på att planera är det viktigt att vara ödmjuk inför att saker inte alltid går enligt plan och kunna agera därefter.