https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Göteborg, Mariestad

 • Längd

 • Lärosäte

  Göteborgs universitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 April 2018

 • Startdatum

  HT 2018

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  Bygg, anläggning & fastighet

 • Kontakt

  Frida Sjöström
  Telefon: 031 - 786 4701Bygghantverksprogrammet

Är du intresserad av byggnadsvård och vill läsa en utbildning som fokuserar på byggnadsvårdens hantverk? I det omfattande och kontinuerliga arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader av olika ålder finns ett behov av bygghantverkare.

http://www.conservation.gu.se/digitalAssets/1277/1277352_komprimerad.jpg

Bygghantverksprogrammet är en yrkesinriktad utbildning som ger dig en gedigen praktisk kompentens för att arbeta inom byggnadsvård och traditionellt hantverksmässigt byggande. Du lär dig att göra byggnadsundersökningar, med bedömning av skador och förslag på åtgärder, och utvecklar din förståelse för bevarande och byggnadsvårdens förhållningssätt utifrån kulturhistoriska och ekologiska perspektiv. Du får också grundläggande kunskaper om bygghantverkens historia och byggnadsvårdens principer. Inom utbildningen kan du välja inriktning mot trä eller mur.

Om utbildningen

Första året ger dig grundläggande färdigheter och förståelse för material och teknik i bygghantverk med specialisering inom vald inriktning (mur- alternativt trähantverk). Metoder för dokumentation, beskrivning och analys av byggnader, konstruktioner och arbetsprocesser samt byggnadshistoria ingår i kurserna. Det andra året ger fördjupade och specialiserade kunskaper och färdigheter inom respektive område. Speciella moment som ingår är spisar och ugnar, putsteknik, liggtimring, stolpverksbygge och mekanik för hantverkare. Tredje året ger fördjupad kunskap i bygghantverkets teori och historia samt konstruktions- och materiallära. Individuell metodisk eller ämnesmässig fördjupning med hantverksinriktning sker successivt under utbildningen med avslutande tillämning i examensarbetet.

Arbetsområden

Bygghantverkare arbetar med byggnadsvård av olika slag, som restaurering, underhåll, reparation och ombyggnad. Många arbetar också inom nyproduktion, där särskilda hantverkskunskaper efterfrågas.