Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Försäljning & Marknadsföring?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Butikschefsprogrammet


Tycker du om att arbeta med människor, försäljning och att leda andra? Då kan Butikschefsprogrammet, som leder dig till en karriär med spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter, vara något för dig.

En butikschefs arbetsuppgifter är väldigt varierande. Mycket av det vardagliga arbetet handlar om att sälja varor och arbeta med till exempel prissättning. Men jobbet handlar också om skyltning i butiken, marknadsföring, planering av inköp och att möta leverantörer. En butikschef tar även ansvar för personalfrågor, ekonomi och juridik.

Vad läser du?

Det första året läser du grund- och på byggnadskurser inom marknadsföring, butiksekonomi, juridik och företagsledarskap. Andra året läser du konsumentbeteende, säljteknik, butikskommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en fältstudiekurs. Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring.

Den sista terminen skriver du ditt examensarbete. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av Högskolan i Skövdes så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

Vad kan du jobba med?

Branschorganisationen Svensk Handel skriver att handeln står inför ett stort antal generationsskiften under de kommande åren och ger indikationer på en stor efterfrågan på utbildad personal. Du kan jobba som butikschef inom en rad olika branscher. Även många andra befattningar inom handeln är möjliga.

Partnerbutiker

Till Butikschefsprogrammet är 30 partnerbutiker knutna. Partnerbutikerna får besök av mindre studentgrupper 2–4 gånger per år. På detta sätt får studenterna ta del av den stora erfarenhet som butikschefer ute i butikerna har samtidigt som butikscheferna får chans att träffa unga, nyfikna studenter som brinner för att komma ut och arbeta inom handeln. Partnerbutikerna ska var så olika som möjligt när det gäller ägandeförhållande, storlek och bransch.

Utbildningens innehåll

 • Ekonomistyrning.
 • Arbetsrätt i butik.
 • Marknadsföring.
 • Externredovisning.
 • Handelsrättslig översiktskurs.
 • Organisation och ledarskap.
 • Konsumentbeteende.
 • Säljteknik och butikskommunikation.
 • Logistik och varuhantering.
 • Företagsledning i butik.
 • Butikens omvärld.
 • Examensarbete.

 

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga