Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Transport?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Bussförarutbildning


Regional yrkesförarutbildning mot persontransporter - utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert och kvalitets- och miljömedvetet sätt. Studierna ska även stimulera till ett fortsatt lärande. Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Vägverkets krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetens för persontransporter.

Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.

Kompetent och engagerad personal kommer att göra allt för att dina studier ska leda dig till ditt personliga mål.

För mer info om bussföraryrket se:     
www.bussforare.nu
www.facebook.com/bussforare

"Det bästa med yrkesutbildningar är att man hittar jobb så snabbt som möjligt efteråt, mycket tack vare praktiken. Det råder dessutom personalbrist inom denna bransch så det finns stor chans till att hitta jobb."
Mehari Tesfay, elev bussförarutbildningen

Behörighetskrav

  • Du ska vara 24 år eller äldre.
  • Slutförd sista årskurs i grundskolan och godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk grundläggande del 4 (GRNSVAD del 4), samt goda kunskaper i engelska och matematik, eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Test kan göras hos vuxenutbildningen i din hemkommun om dokument saknas.

  • Sökande ska dessutom inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat,
  • samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet D.
  • Goda färdigheter att framföra personbil med manuell växellåda

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet.

Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen.

Om det är fler sökande än antal platser ges arbetssökande förtur, du bör därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att du är arbetssökande.

Validering

Före utbildningsstart kommer det anordnas en dag för information och validering, där kommer din körförmåga och ditt uppträdande i trafiken att valideras i personbil, detta görs av STFG: s transportlärare. Slutlig antagning sker efter validering.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga