Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Biologi?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Biomedicinska analytikerprogrammet

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.

OM PROGRAMMET

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom bio­medicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Bio­medicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Här gör region­ens många bioteknikföretag Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på biomedicinska analytiker­programmet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.


Läs vår studentblogg
Ställ en fråga