https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Uppsala universitet
Uppsala universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala, Sundsvall

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Uppsala universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet A12Områdesbehörighet 12

 • Examen

  Biomedicinsk analytikerexamen, vilket är en yrkes­examen

 • Kategorier:

  Biologi
  Medicin & Farmaci

 • Kontakt

  Uppsala:
  Henrik Ring BMA
  studievagledning@uadm.uu.se
  Telefon: 018-471 46 15

  Sundsvall:
  Annelie Ervasti
  annelie.ervasti@miun.se
  Telefon: 010-142 80 96Uppsala universitet

Uppsala universitet

Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning och utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Rankas som ett av de 100 bästa universiteten i världen.Läs mer

Biomedicinska analytikerprogrammet

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.

OM PROGRAMMET

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom bio­medicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Bio­medicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Här gör region­ens många bioteknikföretag Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på biomedicinska analytiker­programmet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.