Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Biologi?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Biologiprogrammet

Biologi är läran om livet, från cellens minsta beståndsdelar till storskaliga processer på ekosystemnivå.

Vi söker dig som vill ta dig an framtidens utmaningar och möjligheter. Biologer behövs för att bevara naturens mångfald och för att lösa de komplexa problem som samhället står inför. Vi erbjuder en bred utbildning inom biologi med engagerade lärare, välutrustade laboratorier, stark forskningsanknytning – allt samlat i ett campus endast ett stenkast från Östersjön. Inom ramen för utbildningen kommer du att få träning och färdigheter i allt från cellbiologi och kemi, till evolutionära processer och naturvård.

"Mitt favoritämne är ekologi, men det finns många andra ämnen som också är intressanta. Programmet har en bra blandning av kurser. Det finns alltid tid för oss studenter att ställa frågor till lärarna som ofta får igång diskussioner, vilket är bra."
Dennis Amnebrink

Efter kandidatexamen är du redo för yrkeslivet som biolog, men du kan också komplettera med en magister inom djurskydd eller utbildning till lärare för grund- och gymnasieskola. För dig som är intresserad av en framtida forskningskarriär erbjuder vi undervisning på avancerad nivå i våra mastersprogram, som ges i nära samarbete med världsledande forskargrupper inom akvatisk ekologi och mikrobiologi. Vid Linnéuniversitet får du det bästa av två världar: det unga lärosätets närhet mellan studenter och lärare och det stora universitetets starka forskarmiljöer.

Karriär

Ett program, många möjligheter. Biologiprogrammet är en bred utbildning med en god framtida arbetsmarknad. Som färdig biolog kan du få anställning vid myndigheter såsom länsstyrelser och kommuner i frågor om naturvård, mark- och vattenanvändning eller vid planläggning och uppföljning. Det finns också ett stort behov av biologer inom den växande konsultmarknaden, i vissa delar av näringslivet (exempelvis skogsindustrin och vid stora företag) och i guide- och besöksnäringen. Om du under dina studier har inriktat dig mot biomedicin öppnas även möjligheter till anställningar på analys- och forskningslaboratorier inom biomedicinsk industri eller i offentlig verksamhet som exempelvis sjukvården. Utbildningen är också anpassad för att ge dig möjligheter till vidare studier inom biologi (på avancerad nivå) och angränsande ämnen (ämneslärare, djurskydd etc.). Tanken är att programmet skall ge dig flera möjliga ”utgångar”. Sammantaget är Biologiprogrammet en utbildning med många möjligheter där du får gedigna kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Välkommen till oss i Kalmar!

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga