https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uppsala

 • Längd

  3 år, 180 hp

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  28 augusti

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Områdesbehörighet 14Områdesbehörighet A11

 • Examen

  Programmet ger dig en kandidatexamen i antingen Biologi eller Miljövetenskap.

 • Kategorier:

  Biologi
  Miljö & HållbarhetSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Biologi och miljövetenskap

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Med goda kunskaper i biologi och miljövetenskap kan du få ett arbete där du kan bidra till ett mer hållbart samhälle med kretslopp, natur och miljö i fokus.

Programmet ger examen i antingen biologi eller miljövetenskap, men många kurser läser man tillsammans på de två inriktningarna. Detta gör att biologen också kommer att ha kunskaper om mark- och vattenfrågor och miljövetaren kommer att ha kunskaper om ekologi och organismer. Utbilningen innehåller både exkursioner och praktiska övningar.

Det här läser du på programmet

Det första året läser du de basämnen du behöver för de kommande studierna, t.ex. kemi och matte. Du läser också grundläggande kurser i geologi, hydrologi, organismbiologi och ekologi. Du får inblick i hur naturresursföretag inom jord- och skogsbruk i Sverige fungerar. Du lär dig också att söka och bearbeta information och att presentera den, både muntligt och skriftligt. Inför år 2 väljer du vilken inriktning du vill ha.

Under år 2 fortsätter du med ämnen som växtbiologi, cellbiologi och mikrobiologi och markvetenskap. Du lär dig också hur växten samspelar med mark och atmosfär. Biologerna inriktar sig mot zoologi och praktisk naturvård. Miljövetarna läser mer om mark och vatten samt om hur våra energisystem påverkar miljön.

Under det tredje året fördjupar du dina kunskaper inom ditt ämne (biologi eller miljövetenskap). Biologen läser ytterligare naturvård och miljövetaren fördjupar sig i livscykelanalys och får också arbeta med att analysera miljöproblem med hjälp av modeller. Du gör även ett självständigt arbete och kan där fördjupa dig i ett område som intresserar dig.

Under tredje året kan du också läsa kurser i miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och miljökommunikation. Dessa kurser ger dig användbara verktyg inför arbetlivet. Du kan även välja att göra praktik på en arbetsplats för att få kontakter inför arbetslivet.

Framtidsutsikter
Miljöfrågorna är strategiskt viktiga för många verksamheter. Därför ser arbetsmarknaden bra ut för framtidens miljövetare (Naturvetaren - miljövetare). För biologer är det större konkurrens men behovet kan komma att öka. Biologer med en bred utbildning förutspås en relativt god arbetsmarknad (Naturvetaren - biologer)