https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Göteborgs universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tel. 031-786 0000Bebyggelseantikvariskt program

Är du intresserad av byggnader, landskap, stadsmiljöer och kulturarvsfrågor? Bebyggelseantikvariskt program är en tvärvetenskaplig och yrkesinriktad utbildning som ger dig en gedigen antikvarisk kompetens.

Du får kvalificerade kunskaper om hur man undersöker, utvecklar, vårdar och bevarar byggnader, stadsmiljöer och landskap. Under utbildningen lär du dig att sätta in dagens bebyggelse och dess utveckling i ett historiskt och kulturellt perspektiv och du tränas i att reflektera över och definiera dess betydelser och värden. Du får lära dig att kritiskt granska och undersöka de samhälleliga processer inom vilka kulturarv skapas och uttrycks, både historiskt och i samtiden, i linje med de samhälleliga målen om hållbar utveckling och delaktighet. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med såväl den bebyggelseantikvariska sektorn som aktuell forskning, och varvar teoretiska och praktiska moment.

Arbetsområden

Bebyggelseantikvarien är expert inom antikvarisk rådgivning och arbetar bland annat med antikvariska underlag i samhällsplaneringen. Bebyggelseantikvariers arbetsplatser är traditionellt länsstyrelser, kommuner eller museer, men det finns även ett växande behov av bebyggelseantikvarisk kompetens på arkitektkontor och inom områden som kulturarvsutveckling, guidning och marknadsföring. Många arbetar också i egen regi som antikvariska konsulter.

Om utbildningen

Programmet är uppbyggt av tvärvetenskapliga kurser på tre teman som förekommer under alla årskurser; Professionsområdets spelregler, Bebyggelsehistoria och Redskap och tillämpning. Första året ger dig en grundläggande översikt över fältets samtliga delar, men med särskild tonvikt på grunderna inom bebyggelsehistoria och det breda professionsfältet. Här ingår olika övningar i att undersöka, dokumentera och analysera bebyggelse och landskap, men också material- och vårdfrågor.

Under det andra året möter du kulturmiljövårdens lagstiftning och roll, fördjupar dig i kulturvårdens teoribildning samt lär dig kulturvetenskaplig teori och metod för bebyggelsestudier. Du fortsätter de bebyggelsehistoriska studierna och avslutar med en egen fördjupning i en bebyggelsehistorisk uppsats.

Under det tredje året sätts yrkesrollsfrågorna i fokus. Då fördjupar du dig i kulturvårdande planering, tillämpar detta i ett större projektarbete med handledning från yrkesverksamma antikvarier och gör praktik inom sektorn.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete för kandidatexamen i kulturvård.