https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Axelsons

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm

 • Längd

  7 dagar

 • Lärosäte

  Axelsons

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  27 september

 • Utbildningstyp

  Kurs

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Medicin & Farmaci

 • Kontakt

  Axelsons
  Tel: 08- 54 54 59 00
  Mail: info@axelsons.seAxelsons

Axelsons

Vi har kompletta yrkesutbildningar såväl som kortare introduktions- och fortbildningskurser. Många går våra kortare kurser för att kunna behandla sina nära och kära eller för att testa och prova på in... Läs mer

Basmedicin

Kraven på medicinska kunskaper ökar för dem som arbetar med manuella och alternativa terapier.

Information om Basmedicin

Basmedicin grundkurs på Axelsons Gymnastiska Institut riktar sig till alla som önskar få allmänmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi. Många väljer att gå denna kurs för att kunna arbeta tryggt och patientsäkert i sina yrken som terapeuter men givetvis kan man läsa basmedicin grundkurs bara för att lära sig om vår kropp fungerar.

Axelsons Gymnastiska Institut har bedrivit utbildning i basmedicin i över 30 år och hela tiden utvecklat kurserna för att motsvara de allt högre krav som ställs på alternativa och manuella terapeuter.

I Basmedicin grundkurs:

 • Får du förståelse för hur kroppen fungerar och är uppbyggd.
 • Du lär dig känna igen de vanligaste tecknen på sjukdom och ohälsa.
 • HLR grundkurs.

Det första kurstillfället består av föreläsning runt nedanstående kapitel i boken ”Medicin 1”:

Anatomi/fysiologi

 • Cellen: cellens uppbyggnad och beståndsdelar, gener, dna och celldelningen.
 • Fysisk utveckling: Förklaring hur människan utvecklas från cell till fullvuxen individ.
 • Grundläggande termer: De grundläggande rörelse/ positions termer inom anatomi
 • Skelettet: skelettets uppbyggnad, olika bentyper, ledtyper och ledanatomi.
 • Nervsystemet: funktion, indelningen av nervsystemet, synapsen, stödjevävnad, nervcellens anatomi, de största delarna av hjärnan.
 • Muskler: Benämningar, muskeltyper, uppbyggnad.
 • Respiration: Luftvägarnas anatomi/fysiologi, gasutbytet i lungorna.
 • Cirkulation: funktion, beståndsdelar, blodets beståndsdelar, stora/lilla kretsloppet.
 • Matspjälkning: Funktion, födoämnen, beståndsdelar.
 • Lymfa: Funktion och beståndsdelar.
 • Urin: Funktion, beståndsdelar, njurens mikro anatomi/fysiologi.
 • Könsorgan: Anatomiska/fysiologiska skillnader mellan man/kvinna.
 • Hormoner: Uppgifter, exokrin/endokrin körtel, de vanligaste körtlarna.
 • Sinnesorgan: de olika sinnena, anatomi/fysiologi för sinnesorganen.
 • Hud: Funktion, de olika lagerna, sårläkning

Smitta/smittspridning

 • Mikroorganismer: immunförsvaret, de olika vita blodkropparna.
 • Smitta: Smittvägar.
 • Hygien: Hygienrutiner

Undersökning

 • Undersökning: Olika undersöknings former.

Farmakologi

 • Vad är läkemedel: Definitionen av läkemedel, lokal/systemisk verkan.
 • Läkemedlets öde i organismen: olika beredningsformer och administrations former.
 • Dosering/missbruk: olika doseringar, biverkningar och missbruk.

Första hjälpen

 • ABCL: Andning, blödning, chock, livsfarligt läge
 • Akut insjuknande: omhändertagande.

Det andra kurstillfället delas in som följer:

Dag 1: praktisk lektion HLR följt av praktisk lektion i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester.

Dag 2 och 3: fortsättning av praktisk lektion i askultation av hjärta/kärl, pulstagande, ta blodtryck, att ta ett neurologiskt status innehållande myotom, dermatom och reflexer samt igenom gång av vanliga ortopediska och neurologiska tester.

Om oss

Läs mer om Axelsons och vårt utbildningsutbud här