https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Skara, Umeå, Uppsala

 • Längd

 • Lärosäte

  Sveriges lantbruksuniversitet

 • Sista ansökningsdatum

  15 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Högskoleförberedande program

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

 • Kategorier:

  Ingenjör
  TeknikSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Basår/bastermin

Ett basår eller en bastermin ger dig möjlighet att komplettera din behörighet för en viss utbildning.

Du kanske även är intresserad av Agronom - livsmedel, Agronom - mark/växt, Biologi och miljövetenskap, Biologi med inriktning mot bioteknik

Naturvetenskaplig bastermin i Uppsala

Saknar du behörighet? Basterminen är en möjlighet för dig som inte har teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund från gymnasiet eller motsvarande. Du kan komplettera dina kunskaper inom ämnena biologi, kemi, matematik och fysik för att kunna antas till något av nedanstående program som ges på SLU. Basterminen ges under vårterminen.

Naturvetenskapliga fenomen studeras i fält och tas upp i teman såsom vatten, mark, liv, mat och naturvetenskap i samhällets resursflöden. Grundläggande naturvetenskapliga områden inom ämnena biologi, fysik, kemi och matematik introduceras i anslutning både till teman och som fristående föreläsningar. Du måste läsa alla ämnen under basterminen för att kunna bli godkänd. Basterminens studieämnen är inte identiska med gymnasiets kurser.

Läs mer och ansök

Tekniskt-naturvetenskapligt basår, 60 hp (Ges i samarbete med Umeå Universitet)

Är du intresserad av teknik och/eller naturvetenskap men saknar fullständig behörighet för att studera dessa ämnen på universitetet? Då är basåret något för dig! Utbildningen garanterar dig sedan en plats på en efterföljande utbildning vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet, till exempel ett naturvetar-, högskoleingenjörs- eller civilingenjörsprogram. Basåret ger gymnasiebehörighet i biologi, fysik, kemi och matematik. Beroende på vad du vill studera efteråt, väljer du det kurspaket som ger dig den behörighet du önskar. Basårets kurser gör dig behörig att söka även andra än de garanterade utbildningarna vid Umeå universitet samt utbildningar vid andra universitet och högskolor. Kurserna kan inte ingå i en högskoleexamen. Från CSN kan du söka studiemedel för studier på gymnasial nivå.

Läs mer och ansök

Skogligt Basår

Studierna på skogligt basår omfattar de grunder som behövs för att sköta skog, alltifrån att skapa ny skog, vårda den och slutligen avverka den med sikte på att åter få ny skog. Deltagarna får lära sig att utföra det praktiska arbetet i skogen på ett effektivt och säkert sätt. I detta ingår att hantera röjsåg, motorsåg och även att transportera virke med skogstraktor (skotare). Skogsbruket är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Skogen är också betydelsefull för rekreation och friluftsliv och för den biologiska mångfalden. Kursen ger deltagarna kunskaper om hur man i skogsskötseln kan tillgodose alla dessa olika intressen.

Läs mer och ansök