https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734640/us/bnzjvgd8msxtehu99a3q.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1660734884/us/farqjqk9zpfdzmywxdbh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Yrkeshögskolan Mitt
Yrkeshögskolan Mitt

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Sundsvall, Distansutbildning

 • Längd

  1 år (200 YH-poäng)

 • Lärosäte

  Yrkeshögskolan Mitt

 • Sista ansökningsdatum

  17 maj

 • Startdatum

  HT 20

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Yrkeshögskoleexamen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Annette Hultén
  Tel: 070-189 89 36
  Mail: annette.hulten@sundsvall.seBarnspecialistundersköterska

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barnsjukvård? Då är det här utbildningen för dig. Barnsjukvården är komplex med alla kategorier av barnsjukdomar. Många barn är svårt sjuka och mycket höga krav ställs därför på undersköterskan.

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården. Kunskaper ges i barn- och ungdomssjukvård, anatomi och fysiologi, barns och ungdomars utveckling, livsvillkor och rätt samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barnspecialistundersköterskan är en nyckelperson i vårdteamet kring ett barn eller ungdom.

”Att börja denna utbildning är det bästa jag gjort. Det är en väldigt intressant och lärorik utbildning."
Linda Lundman, Sundsvall

I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Man kan förutse ett ökat behov av barn-och ungdomssjukvård på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och för tidigt födda. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor.

Om utbildningen

Utbildningen sker på distans på heltid, med tre obligatoriska veckoträffar (mån-fre) i Sundsvall. Två av veckorna sker under hösten, en under våren. Utbildningen avslutas med två dagar i Sundvall under vecka 22 (ej obligatorisk närvaro). Resa och boende under dessa dagar ordnar du själv. Detsamma gäller under LIA på annan ort. Till största del sker all kommunikation och undervisning via dator och internet.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder (lärande i arbete) inom följande verksamheter: BB/BVC, Barn- och ungdomssjukvård och Neonatalvård. I första hand sökes LIA- plats i din hemkommun, men du kan också bli erbjuden att genomföra din LIA-period i en annan kommun. Arbetstiden under LIA kan bli både kvällar och helger, dock aldrig natt.

”Otroligt rolig och lärorik utbildning där man har stor chans till jobb efteråt!”
Caroline Eidwall, Karlskoga