Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Automations- och robotingenjör

Visste du att den svenska automationsbranschen utgör hela tio procent av världsmarknaden och är därmed en av Sveriges viktigaste näringar? Behovet av tekniker som kan automations- och robotteknik växer samtidigt som produktionen inom industrin blir allt mer automatiserad.

Efter denna utbildning kommer du att bli en efterfrågad resurs inom en växande framtidsbransch!

Innehåll och upplägg

Utbildningen Automations- och robotingenjör behandlar automation och robotteknik i ett större systemtekniskt perspektiv. Fokus ligger på tekniska, ekonomiska, och produktionstekniska automationslösningar i produktionsprocessen. Projektadministration och rapportskrivning löper tillsammans med problembaserat lärande som en röd tråd genom utbildningen. Utbildningens upplägg efterliknar på så vis näringslivets arbetssätt med projektgrupper och återkommande möten med resultatredovisning.

Utbildningen stimulerar de studerande till initiativförmåga och entreprenöriellt tänkande. Du läser ämnen som elektroteknik, mekatronik, robotik, produktionsteknik och produktionsekonomi, samt PLC-programmering. En tredjedel av utbildningen är förlagd ute på företag. Det ger dig chans att praktisera dina teoretiska kunskaper samtidigt som du skapar dig ett nätverk av kontakter som du kan använda efter avslutad utbildning.

Vi har egna robotar i lokalerna så att du som studerande får en bättre praktisk förståelse!

"Utbildningen är nära mitt tidigare yrkesområde som jag vill tillbaka till. Det är även en framtida bransch. Det tillverkas allt fler robotar idag som tar över våra arbetsuppgifter. Det är en spännande bransch att jobba inom."
Richard Obiora, student. Läs hela intervjun här.

Våra samarbetspartners

De företag som Hermods samarbetar med ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som automations- och robotingenjör med arbetsuppgifter inom projektering, installation, programmering och underhåll av automatiserade industriprocesser med robotar och maskinanläggningar.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga