https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1572602235/us/t5zswmvjnzdanqwqjaop.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
Vadstena Folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Vadstena

 • Längd

  1 år

 • Lärosäte

  Vadstena Folkhögskola

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande

 • Startdatum

  HT 19

 • Utbildningstyp

  Folkhögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Vård & Omsorg

 • Kontakt

  Vadstena folkhögskola
  Tel: 0143-15700
  Mail: info@vadstenafolkhogskola.seAssistentlinjen

Assistent i stöd, skola och omsorg är en processinriktad omsorgsutbildning för dig som vill arbeta med människor. Assistent i stöd, skola och omsorg är en 1-årig utbildning på gymnasienivå. Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver dagligt stöd efter sina individuella behov och förutsättningar.

Du får med dig ”huret” i kommunikation och beteende, du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli ett starkt och tydligt hjälpjag och tolkmentor för eleven/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för de du arbetar tillsammans med. Du lär dig även ”Compassion föhållningssätt”, vilket är ett förhållningssätt där mötet sker utifrån att jag vill att du ska kunna vara en enastående person. Ett positivt och varmt bemötande kännetecknar relationen och samtalen.

Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli ett stabilt och tryggt hjälpjag. För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska.

Kursens mål

Kursens Assistentlinjens mål är att ge den studerande en bred pedagogisk och metodisk grund, så att den studerande i sin roll som assistent ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum.

Innehåll

 • Psykiatri – du läser om neuropsykiatriska diagnoser och inlärningssvårigheter.
 • Psykologi 1 - du läser om de olika psykologiska synsätten; psykodynamiska, behaviorismen, KBT, socialpsykologi m.fl.
 • Lågaffektivt bemötande – här får du med dig en grundlig och gedigen verktygslåda med arbetssätt och metoder för att arbeta lösningsfokuserat inom samtliga områden vid problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionsvariationer.
 • Beteendevetenskap – här arbetar du med gruppdynamik, grupprocesser och samtalsmetodik.
 • Samtalsmetoder ”Compassionfokuserad träning (CFT)”, ”Non violence communication (NVC)”och ”Motiverande samtal (MI)”
 • Dramapedagogik – här arbetar du process och personlighetsinriktat med kreativa metoder för problemlösning med fallbeskrivningar utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter.
 • Socialpedagogik – här får du kunskap om bl.a sociala problem såsom utanförskap och delaktighet. Du får också kunskap om LSS och socialtjänstlagen.
 • Samhällshistoria – här får du en historisk överblick hur omsorgen om personer med funktionsvariationer har förändrats med tiden. Du får också kunskap om olika lagstiftningar.
 • Yrkesetik – här lär du dig ett medvetet och reflekterande förhållningssätt. Du arbetar med bl.a KASAM och värdegrundsetik.
 • Anatomi, fysiologi och ergonomi – här lär du dig om kroppen och hjärnans funktioner och dysfunktioner, samt olika fysiska och kognitiva hjälpmedel inom LSS.
 • 4 veckors praktik
 • Fördjupningsarbete om NP-diagnoser

Under året kommer du också ta del av föreläsningar, studiebesök och workshops om bl.a normkritik, kris och trauma, barn som upplever våld, elevhälsan, HLR och aktuella ämnen som vi möter på vägen.

Att studera hos oss

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat.

Saknar du behörighet i basämnen?

Saknar du betyg i matematik, engelska eller svenska? Parallellt med ordinarie studier kan du passa på att läsa upp behörigheter i något eller flera basämnen. Som elevassistent är behörigheten meriterande!