https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Maria Larsson
    Telefon: 0920-493833
    E-post: Maria.Larsson-Lund@ltu.seArbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet, på arbetet, i skolan och på fritiden. I den senaste kvalitetsutvärderingen var utbildningen den enda av arbetsterapeutprogrammen i Sverige som fick högsta betyg.

Arbetsterapeuten utgår ifrån personens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med förhållanden i omgivningen. Kunskapen om hur vi på bästa sätt matchar personens förmåga, uppgifter och omgivning är en av grundstenarna i yrket. En annan är kunskapen om hur vi uppnår balans mellan olika uppgifter i dagligt liv och därmed skapar förutsättningar för hälsa. Förutom rehabilitering arbetar arbetsterapeuten även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation. Arbetsterapeutens insatser kan riktas såväl mot barn, vuxna som äldre i olika livssituationer.

Utbildningens innehåll

Arbetsterapeututbildningen omfattar 180 hp och består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Utöver ämnet arbetsterapi ingår beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar sammanlagt en termins studier och är indelad i tre kurser. Förutom den verksamhetsförlagda utbildningen förekommer arbetslivsanknytning i ämnet arbetsterapi även i andra former såsom fältstudier och verklighetsbaserade patientfall. Utbildningen ger studenter möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som gör det möjligt att stödja individer och grupper till aktivitet och hälsa. Efter genomgången utbildning vid arbetsterapeutprogrammet erhåller du en yrkesexamen till arbetsterapeut som ger behörighet för legitimation. Examen uppfyller även kraven för kandidatexamen.

Arbetsterapeutprogrammet är en distansutbildning där studierna bedrivs på heltid med mellan två och fyra separata kursveckor/termin på campus vid Luleå tekniska universitet. Under det första läsåret är sammanlagt åtta veckor förlagda till campus. Antalet veckor/kurs på campus är beroende på kursens innehåll. I kurser där det förekommer färdighetsträning, laborationer etc. är det fler kursveckor på campus. I övrigt sker lärandet och kommunikationen mellan studenter och lärare via distansöverbryggande informations- och kommunikationsteknik. I en lärplattform tillhandahålls kursmaterial och vid webbmöten används Adobe Connect Pro. Tillgång till dator med Internetuppkoppling, webbkamera och headset med mikrofon krävs för att kunna delta. För varje ny kurs får du en studiehandledning med tydliga studieanvisningar, litteraturhänvisningar och examinationsuppgifter. Att studera på distans ger möjligheter till mer flexibla studier men kräver också ett ansvar att självständigt planera och genomföra sina studier.

Vid högskoleverkets senaste kvalitetsutvärdering av arbetsterapeutexamen (HT2012) var utbildningen vid LTU den enda arbetsterapeututbildningen i Sverige som erhöll det högsta samlade omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Var kan jag jobba?

Kunskap om aktiviteters betydelse för vår hälsa och samspelet mellan personen, uppgiften och omgivningen efterfrågas av en växande grupp arbetsgivare. A rbetsterapeuter har många valmöjligheter på arbetsmarknaden såsom landsting, kommun, hjälpmedelsföretag, arbetsförmedling, försäkringskassa samt privat verksamhet.