Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Arbetsledare - Mark och anläggning

Bli professionell arbetsledare inom mark och anläggning och förena teknik med ledarskap. Mark och anläggningsbranschen är i stort behov av personal med rätt kompetens. Efter utbildningen blir du eftertraktad inom anläggningsbranschen och har rätt färdigheter för att driva och ansvara över projekt samt leda och engagera medarbetare inom markanläggning.

Innehåll och upplägg

Du lär dig att planera, leda och följa upp anläggningsprojekt efter kunders och myndigheters krav. Du får viktig kunskap om lagstiftning och branschpraxis som reglerar anläggningsprojekt och arbetsmiljö. Du lär dig arbetsmetoder, rutiner för anläggningsprojekt, arbetsledning och verktyg för dagligt ledarskap.

Utbildningen inleds med en djupgående genomgång kring utbildningens enskilda och övergripande lärandemål, praktiska moment, LIA-period och examinationer. Pedagogiken fortsätter via distansbaserad undervisning och vår studerandeportal uppdateras kontinuerligt med föreläsningar, uppgifter och tester, interaktivt material och studieguider. Utbildningen innehåller ett antal fysiska träffar per termin och ett antal timmar aktiv handledarledd tid per vecka.

"Jag vill aldrig känna söndagsångest igen på grund av ett arbete som jag inte trivs med. Jag är övertygad om att jag kommer få världens roligaste jobb efter min utbildning!" 
Louise Råberg, student. Läs hela intervjun här.

Våra samarbetspartners

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare, anläggningsplanerare, arbetschef eller kvalitetskoordinator/kvalitetssamordnare. 

Student berättar

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga