Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Arbetsledare - Byggproduktion

Om du tycker om projektledning och problemlösning är detta en utbildning för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att starta en ny karriär eller utveckla en pågående inom en bransch som ökar kraftigt.

Som arbetsledare har du översikt över hela processen samt koordinerar och planerar arbetsuppgifter. Du får kunskaper inom bland annat juridik, ledarskap samt om själva byggprocessen.

Innehåll och upplägg

Den här yrkeshögskoleutbildningen har en bred inriktning inom bygg- och anläggningsbranschen med grund i byggproduktion, byggmaterial och byggteknik.Du lär dig även behärska andra områden som ledarskap, kommunikation, entreprenadjuridik, ekonomi och kvalitetssamordning.

Utbildningen baseras på problembaserat lärande, där principen är att förstå problemet och hitta tänkbara lösningar på egen hand eller i grupp. Egen erfarenhet lyfts fram och granskas i ljuset av ny kunskap. Utbildningen består av lärarledd undervisning varvat med projektarbeten, seminarium och gästföreläsningar.

"Det jag gillar med yrkeshögskoleutbildningar är att det är en mix av praktik och teori. Fördelen med att ha praktik är att både vi och arbetsgivaren lär känna varandra. Blir en vinn-vinn situation. Skulle man inte få jobb på sin praktikplats har du alltid en referens."
Fatima Bale, tidigare student. Läs hela intervjun här.

Våra samarbetspartners

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du bred kunskap om byggprocesser samt arbetsledning och kan bland annat arbeta som arbetsledare, platschef, byggledare, arbetsmiljösamordnare, projektledare eller konsult. Vilken roll du hittar beror på storleken på företaget du skall arbeta på.

 

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga