https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gävle

 • Längd

  240 hp

 • Lärosäte

  Högskolan i Gävle

 • Sista ansökningsdatum

  Se utbildarens hemsida

 • Startdatum

  HT20

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Ämneslärarexamen

 • Kategorier:

  Pedagogik
  Matematik
  Teknik

 • Kontakt

  Utbildningsledare

  Ingrid Nordqvist

  Mail: lararutbildning@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Ämneslärarprogrammet- med inriktning mot årskurs 7-9: ingångsämnen matematik och teknik

Att läsa till högstadielärare och samtidigt jobba i skolan med lön, låter det för bra för att vara sant? Det är sant och är möjligt för dig som vill undervisa i matematik och teknik.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller ämnesstudier inom matematik och teknik, utbildningsvetenskap, samt verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen.

Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, grupprocesser, ledarskap, betyg och bedömning. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i ämnena. Programmet startar med kurser i matematik.

Arbetsintegrerad utbildning - unik möjlighet

Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunerna i vår region. Det innebär att du samtidigt som du läser programmet är anställd på en skola i en kommun. Du har en heltidsanställning där du jobbar 50% och studerar 75% av tiden. Ditt anställningsavtal förnyas varje år under förutsättning att du klarar dina studier och dina åtaganden i skolan.

Du anmäler dig till programmet via antagning.se. Parallellt med din anmälan till programmet så lämnar du in en ansökan till en tjänst i en kommun i regionen. För att gå arbetsintegrerad lärarutbildning måste du bli antagen till både utbildning och arbete.

De här kommunerna ingår i samarbetet:

Matematik, teknik och hur du lär ut

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, ämnesstudier inom matematik och teknik samt verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, grupprocesser, ledarskap, betyg och bedömning. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i ämnena.

Ämneslärarexamen = goda jobbchanser

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen som gör att du kan ansöka om lärarlegitimation. Du blir behörig att undervisa i matematik och teknik i årskurs 7-9 samt i årskurs 4-6. Lärarbristen är stor på högstadiet. Med examen och lärarlegitimation har du stora möjligheter att få jobb som lärare i matematik och teknik.

Verksamhetsförlagd utbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att en del av din utbildning sker på en skola. Programmet innehåller sammanlagt 30 hp VFU fördelat i flera kurser. Du är vanligen knuten till samma partnerskola under hela utbildningen.

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en ämneslärarexamen som gör att du kan ansöka om lärarlegitimation. Du blir behörig att undervisa i matematik och teknik i årskurs 7-9 samt i årskurs 4-6. Lärarbristen är stor på högstadiet. Med examen och lärarlegitimation har du stora möjligheter att få jobb som lärare i matematik och teknik.