https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1589789443/us/humanistcentrum_utkast_6.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581930462/us/tt3yso0gnxpn5fe40wtp.gif
Högskolan i Gävle

Fakta

Kontakt

  • Ort

    Gävle, Distansutbildning

  • Längd

    300 hp

  • Lärosäte

    Högskolan i Gävle

  • Sista ansökningsdatum

    15 april

  • Startdatum

    HT

  • Utbildningstyp

    Universitet & Högskola

  • Områdesbehörighet/behörighet

    Se utbildarens hemsida

  • Examen

    Ämneslärarexamen

  • Kategorier:

    Pedagogik
    Språk

  • Kontakt

    Utbildningsledare
    Ingrid Nordqvist
    Mail: lararutbildning@hig.seHögskolan i Gävle

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 700 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Läs mer

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska

Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Brinner du för något speciellt ämne? Är du en god ledare? Då är ämneslärarprogrammet något för dig!

Ingångsämne

För att bli behörig lärare i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen ska du ha två ämnen i din inriktning. Du skriver ditt examensarbete inom ett av dessa två ämnen. Detta blir då ditt huvudämne, men behöver inte vara detsamma som det ämne du läser först.

Om utbildningen

Ämnet svenska består av studier både inom litteraturvetenskap och svenska språket. De litteraturvetenskapliga delarna behandlar hela det litterära fältet, författaren, texten och läsaren, utifrån bl.a. historiska, textanalytiska och didaktiska perspektiv. Svenska språket behandlar bl.a. språkets struktur, historia, och användningen av svenska i tal och skrift.

Förutom ämnesstudier innehåller programmet verksamhetsförlagd utbildning på en skola samt kurser inom utbildningsvetenskap, t.ex. specialpedagogik, skolans organisation och styrning, betyg och bedömning samt skolans värdegrund.

Vid Högskolan i Gävle kan du välja att kombinera svenska med ett av ämnena engelska eller religionsvetenskap. Programmet ges både på campus och på distans med 100% studietakt. Distans innebär ca fyra till fem träffar per termin i Gävle. Varje träff är minst 1-2 dagar. I vissa kurser är antalet dagar på Högskolan fler om så krävs.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en behörighetsgivande examen som gör att du kan ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen hos Skolverket. Du kan undervisa i årskurs 7-9 och/eller på gymnasiet.

Nödvändig examen för att bli legitimerad

Det nya kravet på legitimerade lärare gör att en lärarexamen är helt nödvändig för att få arbete som lärare. Vid Högskolan i Gävle kan du - som del av den nya lärarutbildningen som infördes hösten 2011 - utbilda dig till ämneslärare inom gymnasieskolan. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i grundskolans åk 7-9.

Stort behov

Andelen lärare utan formell behörighet är hög. Under de närmaste åren går ett stort antal lärare i pension. Därför bedöms arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen vara god.