Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Pedagogik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång idrott hälsa

Spela gärna filmen ovan och lyssna på några av våra lärarstudenter, vad som motiverat dem till studier och deras upplevelser av att studera på Linnéuniversitetet.

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i deras lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildingens gång. I det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), utvecklar du generella lärarkunskaper. Det är kunskaper som hjälper dig i din yrkesroll inom till exempel ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller också 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Du kommer att planera och genomföra undervisning men även vara en del av skolans övergripande verksamhet. Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Undervisa i idrott

Idrott och hälsa är ett mycket varierande ämne. Du får bland annat studera fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv, hälsa, kroppen, barn och ungdomar utifrån olika perspektiv. Studierna bedrivs i skiftande miljöer under olika årstider för att ge dig erfarenheter och kunskaper som på bästa sätt förbereder dig för det kommande yrket som lärare.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.


Läs vår studentblogg
  • Ett fel inträffade vid hämtningen av blogginlägg. Klicka dig vidare till Piraja här
  • Ställ en fråga