https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Luleå

 • Längd

  300-330 hp

 • Lärosäte

  Luleå tekniska universitet

 • Sista ansökningsdatum

  18 april

 • Startdatum

  HT

 • Utbildningstyp

  Universitet & Högskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Särskild behörighetGrundläggande behörighet

 • Examen

  Ämneslärarexamen - inriktning mot arbete i gymnasieskolan

 • Kategorier:

  PedagogikÄmneslärare, inriktning mot gymnasieskolan

Som ämneslärare på gymnasiet är du expert på de ämnen du undervisar inom. Du kan välja att studera någon av de ämneskombinationer vi erbjuder. I utbildningen ingår tre praktikperioder där du får uppleva hur det verkligen är att vara lärare.

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasiet omfattar fem års studier i de ämneskombinationer som erbjuds. Efter avlagd examen är du behörig att undervisa i två ämnen alternativt ett ämne med ämnesfördjupning (gäller endast vissa ämnen). Merparten av undervisningen sker i mindre grupper. Kontakten mellan lärare och studenter är god och karaktäriseras av dialog och öppenhet. På Luleå tekniska universitet möter du lärare som bedriver forskning inom de ämnen du studerar. I både teori och praktik möter du också lärare med stort yrkesmässigt kunnande och erfarenhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller förutom ämnesstudier även obligatoriska studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattande ett års studier. UVK behandlar viktiga kunskaper för lärare som exempelvis skolans värdegrund, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori.

Genom att pröva på läraryrket i praktiken bygger du upp din erfarenhet och blir tryggare i din yrkesroll. Praktiktiden kallas verksamhetsförlagd utbildning, VFU, och ingår i alla lärarutbildningar. På ämneslärarprogrammet omfattar praktiken totalt en termin. Det finns möjlighet att göra delar av praktiken utomlands.

Din praktiktid har många fördelar:

 • Du får uppleva skolans verksamhet.
 • Du har en erfaren lärare eller pedagog som handledare.
 • Du skapar kontakter inom ditt framtida yrke.
 • Praktiktiden är uppdelad på tre perioder. Du hinner alltså pröva på att jobba på flera arbetsplatser under din studietid.

Luleå tekniska universitet har sedan många år ett väl utvecklat samarbete med skolor i närliggande kommuner, vilket möjliggör verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Var kan jag jobba?

Efter avlagd examen kan du jobba i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid folkhögskola.

Inriktning

Ämneskombination: Musik - Historia
Som lärare i musik kan du antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombination: Svenska - Engelska
En lärare i svenska behöver ha en god inblock i och förståelse för spårk, litteratur och ungdomskultur. Du lär dig bland annat att analysera kulturella yttringar i litteratur, film och datorspel. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombination: Matematik - Engelska
Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en tillgång. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en bas att utgå ifrån i form av ämneskunskaper.

Ämneskombination: Svenska - Historia
En lärare i svenska behöver ha en god inblick i och förståelse för ungdomskultur. Du lär dig att kritiskt granska och analysera olika ungdomskulturella yttringar i media, film, datorspel och tv. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombination: Dans - Engelska
Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar som jazzdans, klassisk balett och modern dans. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av grundliga ämneskunskaper. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en angelägenhet för hela samhället.

Ämneskombination: Dans - Fördjupning dans
Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. Det är ett mycket stimulerande och kreativt arbete att tillsammans med eleverna förankra dansen som kunskapsområde i skolans värld. I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar och fördjupning i dansdidaktik för att kunna möta arbetsfältet skolan. Du får också dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett och modern dans.

Ämneskombination: Samhällskunskap - Historia
Undervisning i ämnet samhällskunskap breddar, fördjupar och utvecklar elevernas kunskap om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor som exempelvis demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombination: Dans - Historia
Att vara danslärare handlar om att skapa dans tillsammans med barn och unga. I din inriktning får du dansträning i olika dansstilar såsom jazzdans, klassisk balett och modern dans. Historia är ett humanistiskt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Som lärare i historia ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombination: Musik - Fördjupning musik
Som ämneslärare i musik har du ett spännande yrkesliv framför dig. Du kan antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. Utöver det kan du bli en resurs och kulturprofil även utanför skolans värld. Oavsett vilken musikgenre du har som bas finns rika möjligheter för ensemble och samspel.

Ämneskombination: Matematik - Historia
Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. Historia är ett humanistiskt ämne och som historielärare ger du eleverna verktyg att orientera sig i en föränderlig samtid samt få perspektiv på framtiden.

Ämneskombination: Matematik - Fysik
Som matematiklärare förstår du matematiken som system och verktyg. Du lär dig hur den används för att beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden. Som blivande ämneslärare i fysik förväntas du utveckla det egna kunnandet i olika områden inom fysiken, till exempel experimentell metodik, två- och tredimensionell mekanik, modern fysik och kvantmekanik.

Ämneskombination: Musik - Engelska
Som lärare i musik kan du antingen arbeta i det allmänna skolväsendet och stödja barn och ungdomar i deras musikaliska utveckling eller inom kultur- och musikskolan och hjälpa fram nästa generation musiker. I en internationaliserad värld är goda språkkunskaper en angelägenhet för hela samhället. Utbildningen till lärare i engelska ger dig möjlighet att utveckla didaktiska färdigheter samtidigt som du får en varierad och stabil bas att utgå ifrån i form av grundliga ämneskunskaper.