https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Gotlands folkhögskola
Gotlands folkhögskola

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Gotland, Hemse

 • Längd

  1–3 år

 • Lärosäte

  Gotlands folkhögskola

 • Sista ansökningsdatum

  31 maj 2020

 • Startdatum

  HT 2020

 • Utbildningstyp

  Kurs
  Folkhögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Intyg

 • Kategorier:

  Högskoleförberedande

 • Kontakt

  Per-Olof Sahlberg
  Linjeledare och biträdande rektor
  Tel: 070-447 68 20
  Mail: per_olof.sahlberg@gotland.seGotlands folkhögskola

Gotlands folkhögskola

Här är det nära till hav, natur och inspirerande miljöer. Folkhögskolans studerande från de estetiska linjerna – musik, foto, skrivare, textil och film möter socialpedagoger och studerande från allmän... Läs mer

Allmänna linjen

Skaffa dig nya kunskaper för att komma vidare i livet!

Allmänna linjen är för dig som vill få behörighet till vidare studier och på annat sätt vill ta dig vidare i ditt liv.

På Allmänna linjen får du studera i lugn takt i en trygg miljö på folkhögskolan i Hemse. Här får du stimulans och tid till eftertanke. Vi vill ge dig kunskaper som leder till allmänbildning och stärkt självkänsla. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du börjar där du står.

Efter studier på Allmänna linjen kan du få behörighet motsvarande grundskola och/eller behörigheter för att söka till högskola, universitet, yrkeshögskola och annan eftergymnasial utbildning. Vilken kurs du söker till och hur länge du studerar beror på din skolbakgrund och arbetslivserfarenhet. Studietiden kan variera från ett upp till fem år. För de som behöver erbjuder vi extra stöd.

Din studietid kommer inte bara att föra med sig nya kunskaper. Mötet med andra, samtalen, funderandet, diskussionerna, upplevelserna – allt kommer du att ha nytta och glädje av i framtiden. Många åldrar och livserfarenheter blandas och gör att vi lär av varandra.

Allmänna linjens kurser

 • Baskursen startar på höstterminen och pågår hela läsåret Kursen syftar till att ge grundskolebehörighet. Här läser du svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap och naturkunskap på grundnivå, motsvarande högstadiet i grundskolan. Du har också skapande verksamhet på schemat. Som skapande verksamhet får du prova att till exempel måla och att arbeta med lera. I tillvalet, där innehållet kan växla mellan terminerna, kan du välja något som särskilt intresserar dig.
 • Årskurserna 1, 2 och 3 är på vardera ett läsår. Du studerar svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap och historia på gymnasienivå. Skapande verksamhet finns med i åk 1. I åk 3 har du även möjlighet att välja psykologi. I åk 3 har du "Forumtid" där frågor som gäller fortsatta vägval i livet, arbetsmarknad och möjliga studieval tas upp. I alla årskurser har du möjlighet att välja ett tillval med ett ämne som särskilt intresserar dig.
 • Vår- respektive Höstkurs är en ”prova på-kurs” som pågår under knappt en termin. Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar. Kursen kombineras ofta med studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs), i samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland. Om du är arbetssökande och mellan 18 och 25 år, eller inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin, kan du alltså även söka till kursen via Arbetsförmedlingen. SMF-kursen pågår i 13 veckor.
 • Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till dig som är nyanländ på Gotland. Under sex månader läser deltagarna svenska, lär känna samhället på olika sätt, har studie- och yrkesorientering, deltar i skapande verksamhet och i folkhögskolans gemensamma aktiviteter.
 • SFI, svenska för invandrare, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI.
 • Enter är en kurs på Allmänna linjen för dig som har diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom ett högfungerande autismspektratillstånd.

Gemensamt för alla linjer

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan t ex vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år. Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym. Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.