https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sverigefinska folkhögskolan
Sverigefinska folkhögskolan

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Annika Kronqvist
  Tel: 0922 - 688 00 (växel)
  Tel: 0922 - 688 17
  Mail: annika.kronqvist@svefi.netAllmän kurs: Konst


Kursen vänder sig till dig som vill få behörighet till vidare studier eller förbättra dina baskunskaper i olika gymnasiegemensamma ämnen samt lära dig grunderna i måleri, teckning, keramik, textilformgivning, konsthistoria och konstteori, med mera.

Du behöver inte kunna något särskilt eller ha djupa tankar för att bli en konstnär. Vi utgår helt från dina egna förutsättningar och önskemål i undervisningen!

Genomförande och målsättning

Kursen består till 50% av valbara gymnasiegemensamma ämnen samt 50% kursspecifika ämnen tillsammans med övriga konststuderande. Du kan även välja att fördjupa dig tvärvetenskapligt i ett projektarbete. Under utbildningens gång kombineras teoretiska kunskaper med praktik. Undervisningen kompletteras med studiebesök och föreläsningar.

Målsättningen är att ge dig grundkunskaper inom det skapande arbetet samt att utveckla ditt sätt att tänka och uttrycka dig om konst, att hitta ett positivt synsätt gentemot det egna skapandet och bildkonst i allmänhet, och att utveckla din estetiska iakttagelseförmåga.

Tillvalsämnen

I samband med skolstarten får du komplettera dina vanliga studier med två eller flera valfria ämnen som intresserar dig.

Under året

Vi på skolan anordnar olika aktiviteter under året såsom pubkvällar, konserter, performance, utställningar, med mera.

Vi försöker även att väcka intresse för det obekanta och okända samt vidga era och våra referensramar. Frågor kring demokrati, jämställdhet, miljö, rättvisa, solidaritet och globalisering är återkommande i diskussioner, projektarbeten och teman. Att kunna arbeta tillsammans är en stor tillgång i både arbetslivet och det privata, och gemensamma aktiviteter övar upp din förmåga att samarbeta.

Efter slutförd kurs

Efter slutförd kurs beräknas deltagaren ha uppnått följande:

 • Deltagaren har förbättrat sina baskunskaper i allmänna ämnen och/eller uppnått behörighet till vidare studier.
 • Deltagaren har förstärkt sin personliga utveckling.
 • Deltagaren har fått grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i olika konstnärliga tekniker samt grundkunskaper i det skapande arbetet.