https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1592293322/us/kno9pc9amufvlfv4gnh7.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593522953/us/zzly4e4qt5rsogkhrxft.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593078874/us/wmhgtnayikiztshhlo3e.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593523045/us/zttbj2xeroqjcfvoaxww.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1593079266/us/jotm1cmg4sc8u4l4bpj1.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1595403746/us/dfqhehb4ozhql3wljmd0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581930462/us/tt3yso0gnxpn5fe40wtp.gif
Vindelns folkhögskola

Fakta

Kontakt

  • Kontakt

    Tomas Tjäderborn
    Tel: 076-784 34 10
    E-mail: tomas.tjaderborn@vindelnsfolkhogskola.seVindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Våra utbildningar är av hög kvalitet. Vi har en lugn och ... Läs mer

ALLMÄN KURS I UMEÅ

På allmän kurs i Umeå är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Umeåkursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessutom kan du läsa in vissa andra ämnen (exempelvis geografi och biologi) om de  behövs för dina vidare studier.

Om behov föreligger för särskilda behörigheter till speciella utbildningar kan möjlighet att få dessa finnas (exempelvis filosofi, idrott, yoga eller moderna språk).

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan elever och personal.

Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att genomföra ett specialarbete.

Den som slutför en studiekurs om minst 30 veckor kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet eller högskola.

Studieupplägg

Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att göra ett specialarbete.

Intyg

Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet/högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.