Vill du få tips på fler passande utbildningar inom El & Elektronik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Allmän Behörighet Högspänning - Distans

Kursmål

Du får teoretiska kunskaper för högspänning inom Allmän Behörighet (AB).

Innehåll


Högspänningsbehörighet:

  • Utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar
  • Dimensionera enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät.
  • Praktisk mätning på jordtag.
  • Genomgång av gällande regler och standarder för högspänningsanläggningar.
  • Genomgång av hur högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift är uppbyggda.
  • Kontroll av högspänningsanläggning före ibruktagning

Kursen följer Elsäkerhetsverkets gällande kunskaps- och färdighetskrav för de föreskrifter som trädde i kraft 1 januari 2014. OBS! för att kunna ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket gäller även att man utöver denna kurs måste ha praktiska erfarenheter.

"Jag har ju alltid varit tekniskt intresserad och jag fick bra support av lärarna på Distansspecialisten."
Sebastian Hautamäki

Uppgifter om exakt vad som gäller för de praktiska erfarenheterna kan du få hos Elsäkerhetsverket. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida där du också hittar föreskrifterna som styr detta.

Detta är en kompletterande modul som tillsammans med utbildningen Allmän Behörighet Lågspänning (ABL) ger teoretiska kunskaper för Allmän Behörighet (AB) gällande både låg- och högspänning.

Målgrupp

Alla som vill komplettera Allmän Behörighet Lågspänning (ABL) för att även få teoretiska kunskaper för Allmän Behörighet (AB).

Förkunskaper

Kursen söks som kompletterande kurs till ABL av den som vill läsa Allmän Behörighet (AB).

Elevreferenser

Läs elevreferenser här

Relaterade artiklar
Ställ en fråga