Vill du få tips på fler passande utbildningar inom El & Elektronik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning - A (AB-H)

Auktoriserad Elinstallatör Högspänning är en kompletterande modul som tillsammans med utbildningen Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning AL ger teoretiska kunskaper för fullständig auktorisation.

Förutom att denna behörighet kan vara ett krav inom vissa yrken så är den ett väldigt bra komplement till ett elföretag för att kunna ta sig an alla typer av elarbeten även då högspänningsarbeten.

Innehåll

Högspänningsbehörighet:

  • Utföra energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar
  • Dimensionera enklare högspänningsnät för allmän eldistribution och för industrinät.
  • Praktisk mätning på jordtag.
  • Genomgång av gällande regler och standarder för högspänningsanläggningar.
  • Genomgång av hur högspänningsnät och kontaktledningsanläggningar för järnvägsdrift är uppbyggda.
  • Kontroll av högspänningsanläggning före ibruktagning

Kursen följer Elsäkerhetsverkets gällande kunskaps- och färdighetskrav för de föreskrifter som trädde i kraft 1 januari 2014. OBS! för att kunna ansöka om Auktoriserad Elinstallatör hos Elsäkerhetsverket gäller även att man utöver denna kurs måste ha praktiska erfarenheter.

"Jag har alltid varit tekniskt intresserad och jag fick bra support av lärarna på Distansspecialisten."
Sebastian Hautamäki

Uppgifter om exakt vad som gäller för de praktiska erfarenheterna kan du få hos Elsäkerhetsverket. Läs mer på elsäkerhetsverkets hemsida där du också hittar föreskrifterna som styr detta.

Kursen Auktoriserad Elinstallatör Högspänning ger dig teoretiska kunskaper inom Auktoriserad Elinstallatör (AB) gällande både låg- och högspänning.

Förkunskaper

Kursen söks som kompletterande till kurs Auktoriserad Elinstallatör Lågspänning AB-L.

Det finns inga krav på förkunskaper men det kan vara bra att antingen ha praktisk erfarenhet inom branschen eller att man tidigare läst grundläggande kurser inom ellära.

Utbildningstid

Utbildningen tar i snitt ca 6 månader för våra elever som samtidigt jobbar heltid med annat. Vi brukar säga att om man lägger ner 8h per vecka så tar det 6 månader. Allt är självklart också beroende på förkunskaper och engagemang.

Nytt reglemente

Den 1 juli 2017 trädde en ny och Elsäkerhetslag i kraft. I samband med den nya elsäkerhetslagen har EUU uppdaterat innehållet i utbildningarna med de nya begreppen. Allmän behörighet ersätts av tre olika auktorisationer A, AL och B.

A= fullständig auktorisation
AL = auktorisation lågspänning
B = begränsad auktorisation

Begreppet allmän behörighet lågspänning kommer att ersättas av auktorisation lågspänning.

Läs mer

Distansspecialisten erbjuder en distansutbildning i kombination med lärarledda intensiv träffar via vår utbildningsportal. Läs mer om kursen här.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga