https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg
Bergströms Kunskapsföretag

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Malmö, Göteborg

 • Längd

  3 år

 • Lärosäte

  Bergströms Kunskapsföretag

 • Sista ansökningsdatum

  Löpande intag

 • Startdatum

  25-26 september 2020 i Göteborg, 25-26 september 2020 i Malmö, 12-13 februari 2021 i Stockholm

 • Utbildningstyp

  Yrkesutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

  Diplomerad A-terapeut SJI

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi
  Beteendevetenskap

 • Kontakt

  Tel: 08-642 42 88, 072 384 87 08
  Mail: info@bergstroms.orgBergströms Kunskapsföretag

Bergströms Kunskapsföretag

Bergströms arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat med att utbilda inom behandling, socialt arbete, företagshälsovård, diakoni, kriminalvård etc. Att ge terapi, be... Läs mer

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

 

Behovet av mer kunskaper inom alkohol- och drogterapi ökar – gå Bergströms utbildning till A-terapeut! Utbildningen ges i Göteborg, Malmö eller Stockholm på distans.

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Speciellt elever med andra akademiska yrken uppskattar utbildningen som fortbildning.

Om yrket

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och på andra håll!

Det borde vara självklart att vid varje vårdcentral fanns en eller flera alkohol- och drogterapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på alkohol- och drogterapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig som kan ta emot, även anonymt, utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med människors ofta förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell alkohol- och drogterapeut från Bergströms har multifaktoriella kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilden, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar alkohol- och drogterapeuter ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk men även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

"Utbildningen har varit mycket bra. För mig blev det en stor personlig utveckling att gå denna utbildningen. Som resultat har jag nu eget företag och egen mottagning."
Bitte Sandblom, kursdeltagare

Utbildningens innehåll

 • Fyra olika behandlingsprogram
 • Modern matchning
 • Multivariat perspektiv
 • RePro-konceptet
 • AngCop, ångesthantering

Titeln

Genomgången utbildning berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Cirka 2000 personer har samma diplom. De diplomerade A-terapeuterna anses internt inom behandlingsvärlden ha den mest kvalificerade utbildning som finns då det gäller just behandling av missbruk och beroende. De kallar sig ofta alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut eller alkohol- och drogterapeut, men utbildningstiteln är A-terapeut. Den titeln särskiljer våra elever från andra! När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat.

"Heltäckande och inspirerande. Jag har haft mycket nytta av kunskapen jag förvärvat. Jag har glädje av den både i arbetet som anställd och i min privata verksamhet."
Gun Hanses Göransson, kursdeltagare

Målgrupp

Utbildningen utformades ursprungligen som fortbildning för socionomer, sjuksköterskor, psykologer, diakoner, pedagoger m fl. Idag fungerar utbildningen som påbyggnadsutbildning för behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och andra inom vård och behandling. Även personer med lägre utbild­ning kan mycket väl gå utbildningen – det är ofta en fråga om personlighet och ambition.

Våra elever har varierande bakgrunder. En stor del av utbildningen görs individuellt genom kursbrev, vilket innebär att undervisningen anpassas till varje elev.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Idag finns inga formella krav på tidigare utbildning.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalité motsvarande minst 90 högskolepoäng.