https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

KontaktSveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Agronom - mark/växt

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs. Hur mycket klarar vår jord, egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill vara med och påverka. Och du vill kunna produktion av växter i lantbruket.

Här är det de riktiga och jordnära frågorna som gäller. Bland annat hur vi utvecklar och formar det moderna jordbruket lokalt och globalt mot en mer hållbar produktion. Din kunskap på utbildningen kan du använda för att påverka framtidens tillgång på mat, foder, energi och hur vi hållbart förvaltar mark och vatten.

Mycket av det du läser är naturvetenskap, exempelvis miljövetenskap, kemi, biologi, ekologi och markvetenskap. Det här läser du för att förstå vad som händer när man brukar jorden, något du sedan lär dig i andra kurser. Längre fram i utbildningen kommer du bland annat läsa om jordbearbetning, genetik, jordmåner i världen och ekologisk odling

Som mark/växtagronom kan du jobba både i Sverige och övriga världen som rådgivare, forskare, handläggare och med utvecklingsfrågor på statliga verk och i både nationella och globala organisationer.

Det här läser du på programmet

Utbildningen fokuserar på olika aspekter av växtproduktion: växtskydd, odlingssystem, växtförädling, odlingsteknik, växtnärings- och vattenförsörjning och odlingens påverkan på mark, vatten och biologisk mångfald.

De första åren läser du basämnen som behövs för de kommande studierna, till exempel kemi, matematik och statistik. Du studerar också marken och dess funktion i jordbrukssystemet. Kurserna i växtfysiologi, cellbiologi och mikrobiologi ger dig kunskaperna du behöver för att förstå livsprocesser och växternas funktion. Du kommer också att lära dig mer om ekologi, genetik, flora och fauna. Därefter läser du om hur marken och växterna samspelar inom odlingssystemet och om odlingsteknik och växtskadegörare.

Vid flera tillfällen under utbildningen och redan från årskurs 2 breddar du dina kunskaper om lantbruket – inom husdjur, ekonomi, livsmedel och landsbygdsutveckling. Du får en förståelse för sambanden mellan områdena och en helhetsbild av lantbruket. Du samläser med andra agronomer och förbereder dig därmed för tvärvetenskapligt lagarbete samtidigt som du får ett värdefullt nätverk.

I slutet av det tredje året gör du ett mindre självständigt arbete som ger dig träning i att skriva vetenskaplig text. Under det fjärde året kan du fördjupa dig inom till exempel växtodling, jordbearbetning, växtnäringslära, vallodling eller jordmåner i världen. Du kan också göra praktik som nästan färdig agronom ute i näringslivet eller studera utomlands som utbytesstudent.

Mot slutet av din utbildning gör du ett självständigt arbete och har då möjlighet att fördjupa dig inom ett område som intresserar dig. Exempel på ämnen är markvetenskap, växtskydd, ekologisk odling, maltkornsodling eller om du göra ettutvecklingsprojekt utomlands. Det självständiga arbetet görs oftast på en institution vid SLU i anslutning till pågående forskning. Du kan också med fördel göra det i samarbete med näringslivet och får på så sätt värdefulla kontakter. Programmet är fem år långt, vilket underlättar om du vill ta ut en masterexamen. Du kan då också välja kurser med en mer internationell inriktning.

Framtidsutsikter
Mark/växtagronomer som examineras idag får jobb och enligt prognosen är arbetsmarknaden god även om 5 år. Prognoser återfinns här: Naturvetarna, SACO, Arbetsförmedlingen.

Examen
Programmet ger dig en agronomexamen efter 5 år. Du kan även ta en masterexamen i biologi eller markvetenskap.