https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Fakta

Kontakt



Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna. Läs mer

Agronom - husdjur

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Lantbruket är en viktig del av samhället. Vi är beroende av de livsmedel som produceras och vårt landskap är format av grödor och djur. Som husdjursagronom arbetar du för att lantbrukets djur ska må bra och producera bra.

Programmet ger dig kunskaper om djurens funktion och behov samt även om hur lantbruket ska kunna producera livsmedel på ett hållbart sätt. Du lär dig planera för olika typer av djurhållning genom att ta hänsyn till djurens förutsättningar, produktkvalitet och lantbrukarens ekonomi.

Det här läser du på programmet

Under programmets introduktion behandlas bland annat djurrikets uppbyggnad, praktisk husdjursskötsel och olika djurhållningssystem. Under första året studerar du även matematik och statistik, djurens beteende (etologi) samt grunderna inom zoobiologin. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar.

Under årskurs 2 och 3 studerar du husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser i ekonomi,växtodling, landsbygdsutveckling och livsmedel. De sistnämnda kurserna läser du tillsammans med studenter från de övriga agronomprogrammen, och på så vis får du kunskap om lantbrukets olika sektorer och din roll i yrkeslivet. Det tredje året avslutas med ett examensarbete (kandidatarbete) som ger dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.

Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om lantbruk och lantbrukets djur ytterligare. Som nästan färdig agronom kan du även praktisera som agronom ute i näringslivet eller vid myndighet. Utbildningen avslutas med ett 20 veckors examensarbete.

Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Framtidsutsikter
Agronomer anses enligt fackförbundet SACO ha en balanserad arbetsmarknad, ungefär lika många avgångar som antalet nyutexaminerade.