https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Högskolecentrum Bohuslän
Högskolecentrum Bohuslän

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Uddevalla

 • Längd

 • Lärosäte

  Högskolecentrum Bohuslän

 • Sista ansökningsdatum

  Mer information inom kort

 • Startdatum

  Mer information inom kort

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Examen

 • Kategorier:

  Ekonomi, handel & administration 

Affärsutvecklare Produkter och Tjänster
200 Yh-poäng - 1 år

Aldrig förr har snabba anpassningar varit så avgörande som nu, och ju längre man väntar desto svårare blir det. Modern affärsutveckling är en pågående process med ständiga krav på förbättringar och anpassningar! Produkterna och tjänsterna som marknadsförs och säljs har blivit allt mer komplexa. Det ställs därför höga krav på affärsutvecklarens kompetens och kunskap för att relationen mellan kunden och leverantören skall vara långsiktig och lönsam för båda parter. Genom utbildningen "Affärsutvecklare Produkter och tjänster" blir du en nyckelperson i företagets affärsverksamhet.

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.


VAD KAN JAG ARBETA MED?

Efter utbildningen kan du arbeta inom såväl industri, dvs. tillverkning av produkter, som i företag med produktion och försäljning av tjänster. Affärsutvecklaren ska också kunna arbeta i en offentlig organisation, som verksamhetsutvecklare.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • affärsutvecklare i SMF (Små och medelstora företag)
 • företagsledare i SMF
 • produktutvecklare i tjänsteföretag
 • produktutvecklare i industriföretag
 • konsult i eget företag t.ex. som rådgivare till företagsledare i SMF
 • verksamhetsutvecklare i offentliga organisationer

Som student har du redan i utbildningen tillgång till:

 • företagsanpassad groddföretagsmiljö, d.v.s. inkubatormiljö.
 • nätverk av företagare
 • företagsprojekt redan under utbildningstiden
 • branschspecifika LIA-platser

Du kan även börja arbeta med din egna produkt/tjänsteutveckling direkt vid utbildningens start och den genomsyrar sedan arbetet under hela utbildningstiden.

MÅL

Efter fullgjord utbildning ska du kunna:

 • använda tidigare förvärvad kompetens i nytt företag
 • driva, starta upp och utveckla eget företag ensam eller i grupp
 • tillämpa grunderna i marknadsföring och försäljning
 • arbeta medvetet med företagets strategiska utveckling
 • omsätta en företagsidé till en attraktiv tjänst/produkt
 • arbeta i team eller grupp

INNEHÅLL

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Strategisk affärsutveckling (40p)
 • Produkt- och tjänsteutveckling (20p)
 • LIA Produkt- och tjänsteutveckling (10p)
 • Omvärld/Marknadsföring (15p)
 • LIA Omvärld/Marknadsföring (10p)
 • Strategier och värdeinnovation (10p)
 • Affärsekonomi (20p)
 • LIA Affärsekonomi (10p)
 • Försäljning (15p)
 • LIA Försäljning (20p)
 • Projektledning (25p)
 • Examination Affärsutvecklare (5p)

BEHÖRIGHET

Förkunskaper Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt Matematik B och Svenska B
Examen Yrkeshögskoleexamen Affärsutvecklare Produkter och tjänster
Start Vårterminen 2011
Studietakt Helfart (100 %)
Utbildningsform Reguljär utbildning, Yrkeshögskoleutbildning
Utbildningsanordnare Högskolecentrum Bohuslän,
Upplysningar Joakim Nilsson, 0522-69 61 28,
joakim.nilsson@uddevalla.se
Ort Uddevalla
Sista ansökningsdag 1 november 2010
Utbildningsstart Januari 2011
Omfattning 40 veckor varav 25% Lärande i Arbete (LIA).
Anmälan Görs via blankett på www.hcb.se, öppnas i nytt fönster eller som du beställer
genom att ringa 0522-69 61 40.