Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Ekonomi, handel & administration?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Affärsutvecklare digital handel – logistik

Har du erfarenhet av att vara spindeln i nätet och tycker om att ha hand om flera olika bitar samtidigt som du ständigt söker utvecklingsmöjligheter för ditt arbete? En Affärsutvecklare digital handel mot logistik måste kunna vara en samordnare som gillar utveckling och optimering. I jobbet som e-handelsutvecklare jobbar du som en förmedlande länk mellan e-handelsprocessens olika delar, exempel på detta är försäljning, marknad, analys, logistik och ekonomi.

Du blir helt enkelt spindeln i nätet och jobbar med att stärka den digitala positionen och att ta fram utvecklingsförslag. En e-handelsutvecklare mot logistik arbetar med att utveckla företagets digitala infrastruktur. Eftersom e-handel bara funnits under drygt tiotalet år och är den starkast växande försäljningskanalen så växer också arbetsmarknaden för denna yrkesroll.

Så här ser utbildningen ut

Utbildningen är skräddarsydd av oss och av företag i branschen - därmed är utbildningen helt anpassad efter vad branschen kräver. Genom hela utbildningen kommer du att ha en nära kontakt med branschen då vi b. la. tar in experter som jobbar i branschen som utbildare i de olika kurserna.

Andra året består dels av 28 veckors LIA där du praktiserar ute på ett företag. Dessutom gör du 6 veckors examensarbete som vanligtvis görs tillsammans med ett företag. Totalt blir det en dryg tredjedel av studierna som är knutet till företag.

Takten på studierna är 100%, ca. 15 timmar i veckan är det undervisning och resterande timmar är menat för den studerande att jobba med grupparbete och självstudier.

Läs vår studentblogg
Ställ en fråga