https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
KYH
KYH

Fakta

Kontakt

 • Kontakt

  Växelnummer: 08-410 821 20
  Mail: antagningen@kyh.seKYH Yrkeshögskola

KYH Yrkeshögskola

KYH bedriver eftergymnasiala Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar), godkända och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.Läs mer

Affärsutveckling digital handel – Logistik

Vägled företag i e-handelsprocesser och utveckla optimerade digitala infrastrukturer.

 • Utveckla din analytiska förmåga
  Som affärsutvecklare behöver du kunna tänka utanför boxen och alltid ligga steget före, och får därför möjlighet att stärka din analytiska förmåga i flera av utbildningens kurser.
 • Bred kompetens inom e-handel
  Du får bred kompetens inom marknadsföring och försäljning med hjälp av IT-verktyg inom Google.
 • Arbeta både självständigt och i team
  Du varvar din tid med att arbeta självständigt och att utvecklas tillsammans med andra i produktiva team.

Om utbildningen

Som affärsutvecklare inom digital handel fungerar du som en förmedlande länk mellan e-handelsprocessens olika delar, såsom marknad, analys och logistik, och arbetar med att stärka den digitala positionen. Det är viktigt att du har samordnande egenskaper då du blir spindeln i nätet och arbetar med att ständigt ta fram optimerande utvecklingsförslag. Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om affärsekonomi, e-handel, omvärldsanalys och marknadsföring.

E-handeln har bara funnits under ett tiotal år och är den absolut starkast växande försäljningskanalen, vilket innebär att även arbetsmarknaden för denna typ yrkesroll växer i samma takt. Traditionella logistiker är oftast inte utbildade inom e-handelns komplexa förutsättningar och företag har svårt att hitta rätt kompetens. Du har nära kontakt med branschen under hela utbildningen, då du möter yrkesverksamma representanter från en rad olika intressanta företag. Våra alumner arbetar bland annat på företag som InRiver, eValent och Invoice Group.

Det här lär du dig

 • Försäljning
  Under utbildningen vässar du dina kunskaper inom försäljning och lär dig att identifiera, skapa, presentera och implementera lämpliga strategier för en kostnadseffektiv och intäktsorienterad försäljning.
 • Omvärldsanalys och marknadsföring
  Du lär dig att kartlägga och strukturera ett företags omvärld för att på så sätt kunna välja relevanta kommunikations- och marknadsföringsstrategier utifrån målgrupp och affärsnytta.
 • E-handel
  Du får fördjupa dina kunskaper i att driva affärsverksamhet inom e-handel och lär dig hur du kravställer ett företags digitala kommunikationsinfrastruktur, logistik och innovationsprocess.