https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1572602235/us/t5zswmvjnzdanqwqjaop.jpg
Gerlesborgsskolan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Stockholm, Gerlesborg

 • Längd

  2 år

 • Lärosäte

  Gerlesborgsskolan

 • Sista ansökningsdatum

  Öppet för ansökan fram till kursstart!

 • Startdatum

  19 augusti

 • Utbildningstyp

  Konst & Kulturutbildning

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Se utbildarens hemsida

 • Examen

 • Kategorier:

  Konst & Hantverk

 • KontaktBohuslän:
  Utbildningssamordnare

  Claudia Theel
  Tel: 0523 – 517 10 / 070 – 245 48 07
  Mail: info@gerlesborgsskolan.se

  Stockholm:

  Tel: 08-545 666 90 / 073 075 66 90
  Mail: information@gerlesborgsskolan.se2-årig grundläggande konstutbildning


Den konstnärliga grundutbildningen är en tvåårig utbildning på heltid som syftar till att utveckla och fördjupa individuella konstnärskap samt förbereda inför högre studier inom det konstnärliga fältet. Utbildningen ges i Bohuslän och i Stockholm.

”Den mest grundläggande förändringen som skedde under mitt år på Gerlesborgsskolan, det var att jag kände att jag faktiskt kunde satsa på konst.”
Ivan Johansson

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Den konstnärliga grundutbildningen på Gerlesborgsskolan i Bohuslän kräver inga förkunskaper utöver ett djupt intresse i konstnärligt skapande. Vi månar om att skapa ett öppensinnat klimat och ett levande samtal om konst i studerandegruppen och tar vara på de intressen, kunskaper och erfarenheter som de studerande bär med sig in i utbildningen. Skolans huvudlärare och gästlärare är alla aktiva konstnärer på hög nivå och sammantaget erbjuder de både bred och djup kunskap i den samtida konsten, konstnärliga material och hantverk samt i konstnärliga processer.

Undervisningen sker i tematiska kurser med kortare delkurser vilka ger både praktiska och teoretiska kunskaper samt individuell fördjupning. Kurserna hålls av skolans huvudlärare och gästlärare och innehåller övningar, föreläsningar, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, studiebesök och resor. Kurser i konsthistoria och teori, självstudier samt orientering i olika produktionssätt, plattformar, försörjningsmöjligheter, finansiering och stödformer inom konstfältet, är återkommande under hela utbildningen. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.

Gerlesborgsskolan ligger vackert havsnära i byn Gerlesborg i Tanums Kommun, strax norr om Bovallstrand och söder om Hamburgsund. I Gerlesborg med omnejd finns ett sprudlande konstliv med närhet till bland annat Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV), Scenkonststudion Gerlesborg, Skärskäll Ekoby och Vitlycke Performning Arts.

Gerlesborgsskolan Stockholm


Undervisningen på Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning i Stockholm bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Återkommande varje vecka är studerandeutställningar, kroki, mentorsmöten och föreläsningar.

Parallellt med denna rytm pågår skolans kurser, vilka vanligen löper över tre veckor, med introduktion, seminarier/handledning och genomgångar av studerandes arbeten. Kurserna hålls av skolans huvudlärare och gästlärare, dessa är aktiva konstnärer och representerar flera konstnärliga uttryck.

Grundutbildningen i Stockholm ger en bred grund i fri konst och under året ges kurser i t.ex. teckning, måleri, teori, foto, animation, video, ljudkonst och performance.

Många av Sveriges mest framstående konstnärer har genom åren studerat på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Gerlesborgsskolan ligger i Hjorthagens gamla skola i centrala Stockholm, en vacker gul träbyggnad från 1900-talets början, där de studerande har egna ateljéplatser i en av skolans 8 stora ateljéer. I skolan omnejd finns Stockholms sprudlande konstliv och puls.

För att ta del av det samtida konstflödet görs regelbundet gallerirundor, studiebesök på konstmuseer samt en internationell studieresa. Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årsklasser med lokaler i Hjorthagen. Varje studerande har en egen ateljéplats.

Konst- och kulturutbildning

Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.