https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
Sverigehälsan
Sverigehälsan

Fakta

Kontakt

 • Ort

  Malmö, Halmstad, Stockholm, Distansutbildning

 • Längd

  4 terminer

 • Lärosäte

  Sverigehälsan

 • Sista ansökningsdatum

  4 april

 • Startdatum

  13 augusti

 • Utbildningstyp

  Yrkeshögskola

 • Områdesbehörighet/behörighet

  Grundläggande behörighet

 • Examen

  Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT

 • Kategorier:

  Psykologi & Terapi
  Pedagogik

 • Kontakt

  Utbildningsledare
  Gert-Inge Ljungberg
  Tel: 040-698 60 08
  Mob: 0708-60 51 41Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsans utbildningar vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med hälsa, välmående och personlig utveckling. Vi erbjuder kompletta yrkesinriktade utbildningsprogram inom friskvård, stresshant... Läs mer

Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT

Vill du arbeta med människor i utveckling och få en specialisering inom KBT, mångkulturalitet och livsstilsförändring? Med vår yrkeshögskoleutbildning till socialpedagog blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med några av regionens största arbetsgivare skapat en utbildning som ger dig specialiserad yrkeskompetens inom socialpedagogiskt arbete.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig specialiserad kompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter. Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med t.ex. behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande. En tredjedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Du är då ute på arbetsplatser och får på så sätt kunskap och erfarenhet som kommer att vara mycket värdefull i din framtida yrkesroll. Du vidgar också ditt nätverk, vilket du kommer att ha stor nytta av efter utbildningen.

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra terminer och bedrivs på heltid med 30 schemalagda timmar per vecka och omfattar totalt 400 Yh-poäng (1 vecka motsvarar 5 Yh-poäng).

Efter avslutad utbildning kan du:

 • arbeta professionellt med socialpedagogiskt arbete utifrån evidensbaserade metoder och ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt
 • på ett kreativt sätt inspirera och hitta motivationsfaktorer till hälsa och livsstilsförändring
 • på ett professionellt sätt förstå och bemöta personer med psykosocial problematik
 • på ett professionellt och insiktsfullt sätt möta människor från olika kulturer
 • självständigt och i olika arbetsgrupper arbeta med bedömning, planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation
 • agera professionellt i yrkesrollen utifrån en hög grad av medvetenhet om den etik som gäller i socialpedagogiskt arbete.

Arbetsmarknad

Utbildningen är framtagen tillsammans med våra medaktörer utifrån de kompetenser som de anser att en socialpedagog bör besitta. Arbetsmarknaden är god för dem som läser denna utbildning. Enligt våra medaktörer och andra arbetsgivare som anställer socialpedagoger i Skåne så kommer man att ha behov av att anställa cirka 250-300 personer om 3–5 år.

I januari 2017 genomförde Sverigehälsan en uppföljning hur det gått för de studenter som tog examen 2016. Resultatet är mycket positivt, då det visar sig att 96% av dessa fått en anställning.