Skillnaden mellan behandlingspedagog och socionom?

Hej! jag vill väldigt gärna jobba med människor som har hamnat snett i livet eller i förebyggande syfte. Jag har varit inne på att läsa bland att behandlingspedagog eller socionom men vet inte riktigt vilket jag borde rikta in mig på och i så fall vilka skolor man borde titta på. Många har krav på att man ska vara en viss ålder och då jag nyss slutat gymnasiet så blir alternativen färre.

Felicia, 0 poäng, 2014-01-25
Svar

Hej Felicia! Som behandlingspedagog (även kallat behandlingsassistent eller socialpedagog) arbetar du med barn, ungdomar eller vuxna som redan har svåra problem, t.ex. på grund av dåliga uppväxtförhållande som kan vara resultat av våld, övergrepp eller missbruk. Jobbet sägs både vara psykiskt krävande men samtidigt tillfredställande då man får se resultat på klienter (patienter). Skillnaden mellan socionom och behandlingspedagog kan verka liten då socionomer också arbetar med utsatta personer, dock kan socionomer arbeta som bl.a. socialsekreterare och kuratorer och har oftast ett bredare arbetsfält. Socionomutbildningen är dessutom en längre akademisk utbildning där du också läser t.ex. juridik. Läs mer om socionom eller behandlingspedagog. Tveka dessutom inte att skriva en följdfråga ifall du har fler funderingar!

Jesper, 23250 poäng
Svar

Tack så mycket för svar men har fortfarande ett par frågor :) Om jag hade läst yh-utbildningen behandlingspedagog hade jag haft bra möjligheter i arbetslivet? det jag menar är borde jag satsa på socionom för att de kanske är högre rankat eller behandlingspedagog för de är det jag tycker verkar roligast. så är de dumt att välja YH framför högskola?

Felicia, 0 poäng
Svar

Hej igen Felicia! Om du tycker behandlingspedagogutbildningen verkar roligast tycker jag definitivt du skall satsa på den, dessutom fungerar det så med yh-utbildningar att de endast får starta ifall det finns en efterfrågan efter kompetensen (i det här fallet efterfrågan efter behandlingspedagoger) på arbetsmarknaden. Så det finns ingen nackdel med att gå yh-utbildningen om behandlingspedagog är vad du vill bli! Hoppas svaret hjälpte!

Jesper, 23250 poäng