Yrkeshögskolan, snabba vägar till jobb

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala utbildningar som bygger på arbetslivets behov.

Arbetsgivarna är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan därför snabbt anpassa utbildningarna till nya krav eller förändringar i omvärlden.

LIA, som står för Lärande i arbete, är den kanske mest populära delen och innebär utbildning i skarpt läge ute på en arbetsplats.

Kombinationen av teori, praktik och ett aktivt arbetsliv skapar effektiva utbildningar med startklara studerande. De flesta som tar examen får jobb nästan direkt.

Stor bredd

Det finns 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar att välja mellan. De flesta utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria.

Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning. Utbildningarna är vanligen mellan ett och tre år långa. Här hittar du aktuellt utbildningsutbud!

Nyhet – kurser och kurspaket!

Numera finns även kortare utbildningar i form av kurser och kurspaket, lämpliga för dig som är yrkesverksam och vill höja din kompetens för att avancera eller yrkesväxla. Här hittar du korta utbildningar!

Många och breda vägar in

Utbildningarna finns över hela landet och all antagning sker lokalt. Kontakta därför alltid utbildningsanordnaren (skolan) om du har frågor om ansökan eller vilka krav som ställs för att komma in.

Tänk på att reglerna är generösa. Om du till exempel saknar gymnasiebetyg så kan du fråga om möjligheterna att bli behörig genom bedömning av reell kompetens (validering). Skolan har till och med möjlighet att i vissa fall göra undantag från behörighetskraven.

För företag och organisationer

Yrkeshögskolans främsta uppgift är att ge dig som arbetsgivare rätt kompetens i rätt tid. Du har stora möjligheter att påverka både utbud och innehåll i utbildningarna och därmed skräddarsy kommande rekryteringar.

Kontakta en utbildningsanordnare (skola) och hör hur du kan engagera dig, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp eller ta emot studerande på LIA(praktik).Här finns mer information om hur du kan engagera dig i yrkeshögskolan

Kompetensutveckling av personal

Det finns också flera möjligheter att jobba med kompetensutveckling av den befintliga personalen.

Till exempel är branschvalidering ett bra sätt att ta reda på människors faktiska kompetens och ställa den mot organisationens behov. Med koll på befintlig kompetensnivå blir det lättare att planera kompetenshöjande insatser eller nyrekrytering.

Uppdragsutbildning innebär att du som arbetsgivare köper hela eller delar av en befintlig yrkeshögskoleutbildning till din personal. Detta gäller även de nya kurserna och kurspaketen.

Läs mer om alla möjligheter att arbeta med kompetensutveckling eller omställning här