Studiehjälp är ett samlingsord för studiebidrag och eventuella tillägg som ges till dig som studerar på gymnasiet. Nedan kan du läsa mer om krav för att få studiehjälp och vilka regler som gäller.

För att kunna få studiehjälp måste

  • utbildningen du läser ge rätt till studiehjälp
  • vara på heltid
  • du vara under 20 år

Du kan också få studiehjälp ifall du studerar på folkhögskola (dock ej fritidsledarprogrammet och vissa påbyggnadsutbildningar), komvux eller på vissa andra skolor och utbildningar som är statliga, får statsbidrag eller annat offentligt bidrag eller som är ställda under statlig tillsyn.

Du kan även ansöka om extra tillägg samt inackorderingstillägg ifall du studerar utanför din hemkommun.