Här hittar du information om vad en uppdragsutbildning på högskola och universitet är samt relaterad information om utbildningsformen.

Vad är en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning är en typ av utbildning som högskolor och universitet anordnar mot avgift. Kravet för högskolan eller universitetet i fråga är att lärosätet skall ha examensrätt för utbildningen i fråga. Ett exempel på uppdragsutbildning är för obduktionstekniker som kan anordnas för personer som läst till undersköterska.

Vem får köpa en uppdragsutbildning?

Det grundläggande kravet är att köparen av en uppdragsutbildning skall vara en juridisk person.