Särskild behörighet innefattar oftast godkända antagningsprov samt att övriga specifika krav som gäller för tillträde till utbildningsprogrammet, t.ex. tidigare examen, är uppfyllda.