Riksidrottsstyrelsen har beslutat att stärka möjligheterna för elitidrottare att kombinera sitt elitidrottsutövande med eftergymnasiala-/högskolestudier vi s.k. Riksidrottsuniversitet. Utifrån detta har Riksidrottsförbundet utvecklat ett system för att kombinera utbildning och elitidrott genom riksidrottsgymnasier, nationella idrottsutbildningar och Riksidrottsuniversitet (RIU).

Insatsen gör även att möjligheterna för att utveckla en akademisk tränarutbildning samt idrottsnära forskning stärks.

Modellen som tagits fram ser ut enligt följande

Organisation Riksidrottsuniversitet

Till en början kommer följande lärosäten att erbjudas möjighet att bli Riksidrottsuniversitet eller Idrottsvänligt lärosäte (IVL)

Högskolor som blir Riksidrottsuniversitet

Umeå universitet
GIH/KTH
Göteborgs universitet/Chalmers

Högskolor som blir Idrottsvänliga lärosäten

Mittuniversitetet
Högskolan Dalarna
Linnéuniversitetet
Högskolan Halmstad
Malmö högskola
Linköpings universitet
Örebro universitet
Karlstad universitet
Högskolan Jönköping
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Teologiska högskolan
Uppsala universitet