Här nedan hittar du områdesbehörigheter och meritpoäng för olika utbildningar samt information om meritpoängsystemet. Dessa 18 områdesbehörigheter och relaterade meritkurser är för dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt och som vill börja studera på högskolan. Du hittar de gamla områdesbehörigheterna och tillhörande meritkurser inom parentes bredvid de nya.

Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade. För att se vilka kurser du måste ha för att bli behörig till ett visst område eller utbildning, klicka på rubriken för det område du är intresserad av och läs mer. De kurser du måste ha kallas behörighetskurser. Till varje områdesbehörighet hittar du även de meritkurser som ger dig så kallade meritpoäng. Du kan läsa mer om meritpoäng längst ned på denna sida. Områdesbehörigheterna här gäller för ämnesplaner i gymnasieskola som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012 (Vux12)

Vissa utbildningar saknar områdesbehörighet men då gäller alltid grundläggande behörighet för högskolan om utbildningen inte är förberedande. Om du istället vill studera på yrkeshögskolan gäller grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

Områdesbehörigheter och tillhörande meritkurser

Humanoria/Juridik/Teologi

Områdesbehörighet A1 (tidigare: Områdesbehörighet 1)
Områdesbehörighet A2 (tidigare: Områdesbehörighet 2)

Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A3 (tidigare: Områdesbehörighet 3)

Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Områdesbehörighet A4 (tidigare: Områdesbehörighet 4)
Områdesbehörighet A5 (tidigare: Områdesbehörighet 5)

Undervisning

Områdesbehörighet A6 (tidigare: Områdesbehörighet 6)
Områdesbehörighet A6 A (tidigare: Områdesbehörighet 6A)
Områdesbehörighet A6 B (tidigare: Områdesbehörighet 6B)
Områdesbehörighet A6 C (tidigare: Områdesbehörighet 6C)

Fysik/Matematik/Teknik

Områdesbehörighet A7 (tidigare: Områdesbehörighet 7)
Områdesbehörighet A8 (tidigare: Områdesbehörighet 8)
Områdesbehörighet A9 (tidigare: Områdesbehörighet 9)
Områdesbehörighet A10 (tidigare: Områdesbehörighet 10)

Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård

Områdesbehörighet A11 (tidigare: Områdesbehörighet 11, Områdesbehörighet 14)
Områdesbehörighet A12 (tidigare: Områdesbehörighet 12)
Områdesbehörighet A13 (tidigare: Områdesbehörighet 13)
Områdesbehörighet A14 (tidigare: Områdesbehörighet 15, Områdesbehörighet 16)
Områdesbehörighet A15 (tidigare: Områdesbehörighet 17)

Vilken områdesbehörighet som krävs för olika examen

Agronomexamen

Områdesbehörighet A3 eller A11

Apotekarexamen

Områdesbehörighet A13

Arbetsterapeutexamen

Områdesbehörighet A14

Arkitektexamen

Områdesbehörighet A3

Audionomexamen

Områdesbehörighet A14

Biomedicinsk analytikerexamen

Områdesbehörighet A12

Brandingenjörsexamen

Områdesbehörighet A9

Civilekonomexamen

Områdesbehörighet A4

Civilingenjörsexamen

Områdesbehörighet A9 eller A10

Dietistexamen

Områdesbehörighet A14

Djursjukvårdarexamen

Områdesbehörighet A14

Hippologexamen

Områdesbehörighet A14

Hortonomexamen

Områdesbehörighet A11

Högskoleingenjörsexamen

Områdesbehörighet A8

Juristexamen

Områdesbehörighet A1

Jägmästarexamen

Områdesbehörighet A11

Landskapsarkitektexamen

Områdesbehörighet A3 eller A11

Landskapsingenjörsexamen

Områdesbehörighet A14

Lantmästarexamen

Områdesbehörighet A14

Logopedexamen

Områdesbehörighet A14

Läkarexamen

Områdesbehörighet A13

Lärarexamen

Områdesbehörighet A6a, A6b eller A6c

Optikerexamen

Områdesbehörighet A13

Ortopedingenjörsexamen

Områdesbehörighet A8

Psykologexamen

Områdesbehörighet A5

Receptarieexamen

Områdesbehörighet A11

Röntgensjuksköterskeexamen

Områdesbehörighet A14

Sjukgymnastexamen

Områdesbehörighet A15

Sjukhusfysikerexamen

Områdesbehörighet A10

Sjuksköterskeexamen

Områdesbehörighet A14

Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

Områdesbehörighet A7

Sjökaptens- och styrmansexamen

Områdesbehörighet A7

Skogsmästarexamen

Områdesbehörighet A14

Skogsteknikerexamen

Områdesbehörighet A14

Socionomexamen

Områdesbehörighet A5

Studie- och yrkesvägledarexamen

Områdesbehörighet A6

Tandhygienistexamen

Områdesbehörighet A14

Tandläkarexamen

Områdesbehörighet A13

Tandteknikerexamen

Områdesbehörighet A14

Trädgårdsingenjörsexamen

Områdesbehörighet A14

Veterinärexamen

Områdesbehörighet A13

Mer om meritpoängsystemet

För att få elever att välja mer krävande ämnen i gymnasiet skapades meritpoängsystemet. Tidigare kunde man se en tydlig trend att elever valde enklare ämnen för att kunna öka sitt betygssnitt. Systemet med meritpoäng har dock fått kritik då de som har en gymnasieexamen från innan 1997 inte kan konkurrera med meritpoäng.

Hur funkar det med meritpoäng och meritvärde?

Maximalt kan du få 2,5 meritpoäng. Detta innebär att det högsta betygetssnittet, det så kallade jämförelsetalet, du kan få är 22,5. Ifall du till exempel läser ett tekniskt basår kan du få högskolebehörighet men du får inga meritpoäng.

Du kan få meritpoäng för:

  • Moderna språk - max 1,5 meritpoäng
  • Engelska - max 1,0 meritpoäng
  • Matematik - max 1,5 meritpoäng
  • Områdeskurser - max 1,0 meritpoäng

Mer om områdeskurser

Du får meritpoäng för områdeskurser som kan ses som värdefulla för den högskoleutbildning du vill söka. Områdeskurserna är relevanta för den utbildning du vill söka men ger ej behörighet i sig. Läs mer under respektive områdesbehörighet ovan.

Källa: Studera.nu