Utbildning som leder till Högskoleingenjörsexamen eller Ortopedingenjörsexamen

Behörighetskurser för områdesbehörighet A8

Fysik 2
Kemi 1
Matematik 3c

Meritkurser för områdesbehörighet A8

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng.

Moderna språk för områdesbehörighet A8
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS