Utbildning som leder till Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 och Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskurser för områdesbehörighet A6 C

Samhällskunskap 1b

Meritkurser för områdesbehörighet A6 C

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi 2
Kemi 1
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik
och Religionskunskap
Historia 1b

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik och Fysik (i gymnasieskola)
Fysik 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik 3b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi
Matematik 2a/b/c

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska
Klassisk grekiska - språk och kultur 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Biologi 1 + Fysik A 1a motsvarar Naturkunskap 2

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi 1
Kemi 2
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin
Latin - språk och kultur 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik
Matematik 4

Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk
Moderna språk - aktuellt språk 3

Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik och Naturkunskap (i grundskolans årskurs 7–9)
Matematik 3b/c
Naturkunskap 2
Biologi 1 + Fysik 1a motsvarar Naturkunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi
Matematik 2a/b/c

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik 2a/b/c
Samhällskunskap 2

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk
Teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper

Källa: VHS