Områdesbehörighet A6 B för utbildning som leder till Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskollärarklass och grundskolan årskurs 1–3 och årskurs 4–6

Behörighetskurser för områdesbehörighet A6 B

Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Biologi 1 + Fysik 1a ersätter Naturkunskap 1b

Meritkurser för områdesbehörighet A6 C

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS