Utbildning som leder till Förskollärarexamen och Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Behörighetskurser för områdesbehörighet A6 A

Naturkunskap 1b
Samhällskunskap 1b
Biologi 1 + Fysik 1a ersätter Naturkunskap 1b

Meritkurser för områdesbehörighet A6 A

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS