Områdesbehörighet för utbildning som leder till Studie- och yrkesvägledarexamen.

Behörighetskurser för områdesbehörighet A6

Samhällskunskap 1b

Meritkurser för områdesbehörighet A6

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS