Utbildning som leder till, Agronomexamen, Arkitektexamen, Landskapsarkitektexamen

Behörighetskurser för områdesbehörighet A3

Matematik 3 b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Biologi 1 + Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 2

Meritkurser för områdesbehörighet A3

Meritkurser för områdesbehörighet A3. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
eller
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS