Behörighetskurser för områdesbehörighet A2

Moderna språk – aktuellt språk 3

Meritkurser för områdesbehörighet A2

Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 4 - 1,0 meritpoäng
Moderna språk 5 eller lägst Moderna språk 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng
Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 2b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS