Utbildning som leder till Arbetsterapeutexamen, Audionomexamen, Dietistexamen, Djursjukvårdarexamen, Hippologexamen, Landskapsingenjörsexamen, Lantmästarexamen, Logopedexamen, Röntgensjuksköterskeexamen, Sjuksköterskeexamen, Skogsmästarexamen, Skogteknikerexamen, Tandhygienistexamen, Tandteknikerexamen, Trädgårdsingenjörsexamen

Behörighetskurser för områdesbehörighet A14

Matematik 2a/b/c
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1b
Biologi 1 +Fysik 1a
ersätter Naturkunskap 2

Meritkurser för områdesbehörighet A14

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng.

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik 5 - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik 3b/c - 0,5 meritpoäng
Matematik 4 - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS