Utbildning som leder till Apotekarexamen Läkarexamen, Optikerexamen, Tandläkarexamen, Veterinärexamen

Behörighetskurser för områdesbehörighet A13

Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4

Meritkurser för områdesbehörighet A13

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng

Moderna språk
Språk 3 - 0,5 meritpoäng
Språk 4 - 1,0 meritpoäng

Engelska
Engelska 7 - 1,0 meritpoäng

Matematik, max 1,5 meritpoäng
Matematik 5 - 1.0 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
eller
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng
Matematik specialisering - 0,5 meritpoäng

Källa: VHS