Här hittar du information om områdesbehörighet 8.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A8 istället.

Behörighetskurser

Fysik B
Kemi A
Matematik D

Områdeskurser

Biologi A
Biologi breddning
CAD-teknik A
Datorkommunikation
Fordonsvård och service
Fysik breddning
Hus- och anläggningsbyggnad
Kemi B
Kemi breddning
Konstruktion A
Kvalitetsteknik
Medicinsk elektronik
Programmering B
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Teknikutveckling och företagande
Virtuella miljöer

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng