Här hittar du information om områdesbehörighet 7.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A7 istället.

Behörighetskurser

Matematik B

Områdeskurser

Fartygsbefäl
Fysik A
Kemi A
Maskinbefäl
Naturkunskap B
Miljö och säkerhet
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng