Här hittar du information om områdesbehörighet 6 c. Du hittar information om behörighetskurser och meritpoäng nedan under respektive titel.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A6 C istället.

Behörighetskurser

Behörighetskurser
Engelska B
Samhällskunskap A

Områdeskurser

Etik och livsfrågor
Filosofi A
Kultur- och idéhistoria
Mediekommunikation A
Människan socialt och kulturellt
Pedagogiskt ledarskap
Psykologi A
Samhällskunskap B
(utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) Skapande verksamhet
Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation
Utveckling, livsvillkor och socialisation
Virtuella miljöer

en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng

en fjärdedels (0,25) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng
en halv (0,5) meritpoäng


Utöver ovanstående behörighetskurser gäller följande behörighetskurser beroende på den sökandes val av undervisningsämne eller undervisningsämnen.

Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi
Biologi B
Kemi A
Matematik C

Behörighetskurs för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap
Historia A

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i gymnasieskola) och Fysik
Fysik B
Matematik D

Behörighetskurs för undervisningsämnet Företagsekonomi
Matematik C

Behörighetskurs för undervisningsämnet Geografi
Matematik B

Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska
Grekiska B

Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa
Idrott och hälsa B eller motsvarande kunskaper
Matematik B
Naturkunskap B
Biologi A +
Kemi A +
Fysik A
motsvarar
Naturkunskap A + B

Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi
Biologi A
Kemi B
Matematik D

Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin B

Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik
Matematik D

Behörighetskurs för undervisningsämnet Moderna språk
Aktuellt språk steg 3

Behörighetskurs för undervisningsämnet Modersmål
Modersmål B eller motsvarande kunskaper

Behörighetskurser för undervisningsämnena Teknik (i grundskolans årskurs 7–9) och Naturkunskap
Matematik C
Naturkunskap B
Biologi A +
Kemi A +
Fysik A motsvarar
Naturkunskap A + B

Behörighetskurs för undervisningsämnet Psykologi
Matematik B

Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap
Matematik B
Samhällskunskap B

Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk
Teckenspråk för hörande steg 3 eller motsvarande kunskaper